[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

1. IETiSIP PW - Materiały dydaktyczne

Spis treści:

1.1. Elektrotechnika

1.

DE1108

Systemy operacyjne i sieci komputerowe (wykład)

(sem. 1)

ZE1312

Podstawy elektromagnetyzmu (zaoczne)

(sem. 3, zaoczne)

2.

DE1302

Laboratorium obwodów elektrycznych

(sem. 3)

3.

DE1204

Podstawy elektromagnetyzmu

(sem. 3)

4.

DE1304

Laboratorium podstaw elektromagnetyzmu

(sem. 4)

5.

DE1401

Komputerowe metody analizy i projektowania obwodów

(sem. 4)

6.

DE2102

Metody numeryczne (w technice)

(sem. 2 i 8)

7.

DE2201

Metody numeryczne w technice - laboratorium

(sem. 8)

8.

archiwum

Algorytmy i struktury danych

(sem. 6)

9.

archiwum

Laboratorium algorytmów i struktur danych

(sem. 6)

10.

archiwum

Systemy operacyjne komputerów (wykład,laboratorium)

(sem. 6, zaoczne)

11.

DE1605

Laboratorium modelowania układów dynamicznych

(sem. 6)

12.

archiwum

Programowanie obiektowe w Javie i C++

(sem. 9)

13.

DE2007

Laboratorium sieci neuronowych

(sem. 9)

14.

DE2003

Projektowanie interfejsów użytkownika

(sem. 9)

15.

DE2111

Inżynieria oprogramowania

(sem. 9)

16.

Komputerowe metody przetwarzania informacji (Projekt przejściowy)

(sem. 9)

17.

DE2302

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

(sem. 10)

18.

DE2325

Zagadnienia bioinżynierii

(sem. 10)

1.2. Informatyka

Studia inżynierskie (1 stopnia)

1.

DI1108

Języki i metodyka programowania 1

(I st., sem. 1)

2.

DI1108

Laboratorium języków i metodyki programowania 1

(I st., sem. 1)

3.

DI1206

Języki i metodyka programowania 2

(I st., sem. 2)

4.

1DI1209

Teoria obwodów i sygnałów

(I st., sem. 3)

5.

DI1306

Modelowanie oprogramowania w języku UML

(I st., sem. 3)

6.

DI1302

Algorytmy i struktury danych

(I st., sem. 3)

7.

DI1302

Laboratorium algorytmów i struktur danych

(I st., sem. 3)

8.

Laboratorium metod numerycznych I

(I st., sem. 4)

9.

DI1406

Ochrona danych w systemach informatycznych

(I st., sem. 4)

10.

Laboratorium sieci komputerowych

(I st., sem. 4)

11.

Programowanie internetowe

(I st., sem. 4)

12.

DI1610

Programowanie równoległe i rozproszone

(I st., sem. 6)

13.

DI1615

Inżynieria wymagań oprogramowania

(I st., sem. 6)

14.

Projekt zespołowy (J.Starzyński&R.Szmurło)

(sem. 6)

15.

DI1708

Projektowanie oprogramowania

(I st., sem. 7)

16.

DI1741

Seminarium dyplomowe inżynierskie A (J. Starzyński)

(I st., sem. 7)

17.

DI1741

Seminarium dyplomowe inżynierskie B

(I st., sem. 7)

Studia magisterskie (2 stopnia)

1.

DI2124

Języki formalne i kompilatory

(II st., sem. 1)

2.

DI2105

Wytwarzanie oprogramowania sterowane modelami

(II st., sem. 1)

3.

DI2205

Wytwarzanie oprogramowania sterowane modelami - laboratorium

(II st., sem. 2)

4.

DI2214

Projekt przejściowy

(II st., sem. 2)

5.

Laboratorium metod numerycznych II

(II st., sem. 2)

6.

DI2301

Seminarium dyplomowe A (J. Starzyński)

(II st., sem. 3)

7.

DI2301

Seminarium dyplomowe B

(II st., sem. 3)

8.

archiwum

Laboratorium narzędzi obiektowych CASE

(sem. 8)

9.

Laboratorium sieci neuronowych

(sem. 9)

10.

Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika

(sem. 9)

11.

ZE2103

Metody numeryczne w technice

(sem. 1)

1.3. Electrical Engineering

1.

Electromagnetic fields

(2nd sem.)

2.

Circuits and systems - lecture and tutorials

(3rd sem.)

3.

Circuits and systems laboratory

(3rd sem.)

4.

Electromagnetic fields laboratory

(3rd sem.)

5.

Circuits and systems CAD laboratory

(4th sem.)

6.

Software Engineering

(5th sem.)

7.

Modeling and simulation of dynamic systems laboratory

(6th sem.)

1.4. Laboratoria przygotowywane w ramach realizacji Programu Rozwojowego PW

Laboratorium wirtualne obwodów w stanach ustalonych i nieustalonych

Laboratorium komputerowej analizy i projektowania obwodów elektrycznych

Komputerowo wspomagane laboratorium podstaw elektromagnetyzmu

Laboratorium metodyki programowania

Laboratorium wirtualnych systemów operacyjnych

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML

Laboratorium sieci komputerowych

Laboratorium sprzętu teleinformatycznego

Laboratorium projektowania i wytwarzania systemów informatycznych opartych na graficznym interfejsie użytkownika

Laboratorium bezpieczeństwa systemów informatycznych

Laboratorium sensorów i przetworników pomiarowych

Laboratorium akwizycji, przetwarzania i przesyłania danych pomiarowych

Laboratorium projektowania skupionych i rozproszonych systemów pomiarowych

Laboratorium komputerów wbudowanych

Laboratorium technik multimedialnych

1.5. Informacje dotyczące laboratoriów dydaktycznych IETiSIP

1.6. Prace dyplomowe

Zachęcamy do skorzystania z oferty proponowanych tematów prac dyplomowych. Jeżeli jesteście zainteresowani jakimś tematem, ale chcielibyście go trochę zmienić, to na pewno warto chociaż spotkać się z prowadzącym i omówić waszą propozycję.

1.7. Podręcznik systemu iSod (Wirtualny Dziekanat)

Zachęcamy do współpracy przy tworzeniu podręcznika systemu Wirtualnego Dziekanatu. Strony dotyczące podręcznik mają status otwarty i każdy może dokonywać jego edycji. Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy wartościowy podręcznik, który będzie skierowany na rozwiązywanie konkretnych problemów, a nie być 'opasłym tomiskiem', którego nikomu nie chce się czytać. Niektóre strony z podręcznika są automatycznie linkowane z systemu tworząc pomoc kontekstową.

Podręcznik iSod - Nasz Wirtualny Dziekanat


Część materiałów tego serwisu została opracowana w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.
2015-09-23 06:52