[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Dodatkowe przykłady programowania w języku C# i środowisku .NET.

Interfejs zawiadamiający - (ang. Callback interface) celem niniejszego przykładu jest pokazanie jak obiekty, które są tworzone przez inne obiekty mogą zawiadamiać swoich twórców o jakichś zdarzeniach. Przykład ten jest związany z programowaniem zdarzeniowym. Przykład bazuje na komunikacji między obiektami za pomocą zdefiniowanego interfejsu zawiadamiającego.

Prosta delegacja - (ang. delegate) celem tego podobnego przykładu jest pokazanie jak utworzone obiekty mogą informować swoich ' twórców ' o zaistniałych zdarzeniach, tym razem wykorzystując do tego delegacje.

Kod przeciążanie operatorów. OverloadingOperators.zip


2015-09-23 06:32