[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Zajęcia wstępne

  1. Podział na grupy
  2. Omówienie programu zajęć oraz formy
  3. Przedstawienie literatury
  4. Wprowadzenie do języka C#

2015-09-23 06:32