[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

AiSD Zajęcia 6

Zagadnienia związane z drzewami:

1. Binarne drzewa wyszukiwania.

2. Metody chodzenia po drzewach.

3. Określanie szybkości działania drzewa na podstawie jego wysokości.

4. Wywarzanie drzewa (drzewa czerwono-czarne). (Material nieobowiązkowy!)

Przykładowa klasa drzewa binarnego

  1   class TreeElem
  2   {
  3     public double number = 0;
  4     public TreeElem left = null;
  5     public TreeElem right = null;
  6   }
  7 
  8   class Tree
  9   {
 10     const int MAXLEVEL = 5;
 11 
 12     protected TreeElem head = null;
 13 
 14     /* Dodaje nowa wartosc.
 15     * Na poczatku sprawdza czy korzen drzewa jest juz wykorzystywany.
 16     * jezeli korzen juz istnieje wyowylawan jest rekurencyjna procedura 
 17     * dodawania: addRecur. */
 18     public void add(double newValue)
 19     {
 20       if (head == null)
 21       {
 22         head = new TreeElem();
 23         head.number = newValue;
 24       }
 25       else
 26       {
 27         addRecur(newValue, head);
 28       }
 29     }
 30 
 31     /* Rekurencyjna procedura dodawania. Jezeli nowa wartosc
 32     * jest wieksza od wartosci przechowywanej w danym elemencie
 33     * to jest ona dodawana do prawej strony podrzewa, w przeciwnym
 34     * razie dodawana jest do lewej.
 35     */
 36     protected void addRecur(double newValue, TreeElem elem)
 37     {
 38       if (newValue > elem.number) // nowa wart. jest wieksza 
 39                     // od przechowywanej w biezacym wezle -> dodajemy do prawego pod-drzewa
 40       {
 41         if (elem.right == null)
 42         { // nie ma 'dziecka' z prawej strony, to tworzymy nowego.
 43           elem.right = new TreeElem();
 44           elem.right.number = newValue;
 45         }
 46         else
 47         { // jest dziecko, to wywolujemy rekurencyjnie procedure, przekazujac
 48          // dziecko jako nowy argument. Czyli schodzimy o jeden
 49          // poziom drzewa nizej.
 50           addRecur(newValue, elem.right);
 51         }
 52       }
 53       else // nowa wartosc jest mniejsza lub rowna -> dodajemy do lewego
 54       {
 55         if (elem.left == null)
 56         { 
 57           elem.left = new TreeElem();
 58           elem.left.number = newValue;
 59         }
 60         else
 61         {
 62           addRecur(newValue, elem.left);
 63         }
 64       }
 65     }
 66 
 67     /* Wypisujemy na ekranie wartosci rosnaca.
 68     * Funkcja jest stworzna dlatego, ze nie mozemy wywolac bezposrednio
 69     * funkcji rekurencyjnej PrintToScreenRecur z zewnatrz klasy,
 70     * poniewaz z zewnatrz nie mamy dostepu do elementu TreeElem head (poniewaz
 71     * jest protected)
 72     */
 73     public void PrintToScreen()
 74     {
 75       PrintToScreenRecur(head);
 76     }
 77 
 78     /* W sposob rekurencyjny wypisujemy na ekranie,
 79     * wartosci drzewa rosnaco.
 80     * 
 81     * Prosze wzrocic uwage na kolejnosc rekurencji oraz
 82     * miejsce gdzie wywolujemy wypisywanie na ekranie.
 83     * Manipulujac kolejnoscia tych trzech linii mozemy wypisywac
 84     * rosnaca, malejaco, przechodzic przez korzen, itp...
 85     */
 86     protected void PrintToScreenRecur(TreeElem elem)
 87     {
 88       if (elem != null)
 89       {
 90         Console.WriteLine("{0}, ", elem.number);
 91         PrintToScreenRecur(elem.right);
 92         PrintToScreenRecur(elem.left);
 93       }
 94     }
 95 
 96     /* Ponizsze dwa atrybuty wykorzystywane sa wypisywania elementow listy 
 97     * na odpowiednim poziomie. Schodzac do nizszego poziomu drzewa
 98     * zwiekszamy wartosc zmiennej level.
 99     * Zamiast wypisywania na ekranie, procedura PrintToScreenLevelRecur
 100     * dodaje wartosci elementow listy do napisow (stringow) w tablicy strLevels.
 101     * Na koncu wypisywane sa napisy z tablicy strLevels.
 102     * */
 103     int level;
 104     String[] strLevels = new String[MAXLEVEL];
 105 
 106     public void PrintToScreenLevel()
 107     {
 108       level = 0;
 109       PrintToScreenLevelRecur(head);
 110       for (int i =0; i < MAXLEVEL; i++)
 111         Console.WriteLine("({0}): {1}",i,strLevels[i]);
 112     }
 113 
 114     protected void PrintToScreenLevelRecur(TreeElem elem)
 115     {
 116       if (elem != null)
 117       {
 118         // dodajemy do tablicy na odpowiednim poziomie liczbe 
 119         if (level < MAXLEVEL)
 120           strLevels[level] = String.Format("{0} {1}", strLevels[level], elem.number);
 121         // zwiekszamy poziom
 122         level++;
 123 
 124         PrintToScreenLevelRecur(elem.right);
 125         PrintToScreenLevelRecur(elem.left);
 126 
 127         //teraz zmniejszamy poziom wracajac z rekurencji...
 128         level--;
 129       }
 130       else
 131       {
 132         // jezeli dany element jest pusty, zaiast liczby wypisujemy znak 
 133         // podkreslenia: _
 134         if (level < MAXLEVEL)
 135           strLevels[level] = String.Format("{0} _", strLevels[level]);
 136       }
 137     }
 138 
 139     public TreeElem find(double v)
 140     {
 141       return null;
 142     }
 143 
 144     public TreeElem addElem(TreeElem elem)
 145     {
 146       return null;
 147     }
 148 
 149     public int getMaxLevel()
 150     {
 151       return 0;
 152     }
 153 
 154     public int getElemCount()
 155     {
 156       return 0;
 157     }
 158   }

Program testujący

  1 class Program
  2   {
  3     static void Main(string[] args)
  4     {
  5       // Na poczatku budujemy drzewo z danych testowych
  6       Tree t = new Tree();
  7       t.add(5);
  8       t.add(3);
  9       t.add(2);
 10       t.add(3);
 11       t.add(3);
 12       t.add(7);
 13       t.add(8);
 14 
 15       // Wypisujemy w sposob posortowany elementy drzewa
 16       t.PrintToScreen();
 17 
 18       // wypisujemy na ekranie elementy uwzgledniajac poziomy na ktorych
 19       // sie znajduja
 20       t.PrintToScreenLevel();
 21 
 22       // czekamy az ktos wcisnie Enter.
 23       Console.ReadLine();
 24     }
 25   }

Przykładowe zadania

 1. Proszę zaimplementować funkcję wypisującą elementy drzewa malejąco.
 2. Proszę zaimplementować funkcję zwracającą maksymalny poziom drzewa.
 3. Proszę zaimplementować funkcję zwracającą liczbę elementów w drzewie.
 4. Napisz funkcję wypisującą elementy przechodząc przez korzeń.
 5. Wykorzystaj program przykładowy do przechowywania w drzewie wskazaną przez prowadzącego klasę (np. klasę Osoba z Zajęć 5).
 6. Zaimplementuj wskazaną przez prowadzącego regułę przechowywania elementów w drzewie (lewy mniejszy od prawego lub odwrotnie).
 7. Przetestuj głębokość drzewa w zależności od różnych kolejności dodawania nowych elementów.

2015-09-23 06:32