[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium algorytmów i struktur danych dla kierunku Elektrotechnika

Prowadzący przedmiot: dr inż. Jacek Starzyński

Prowadzący laboratorium:

Cel

Celem laboratorium jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami analizy algorytmów i struktur danych. W ramach laboratorium obowiązkiem będzie zapoznanie się z podstawowymi algorytmami i strukturami danych oraz implementacja i przetestowanie kilku wskazanych przez prowadzącego.

Forma zajęć

Zajęcia są prowadzone w formie ćwiczeń laboratoryjnych. Oznacza to, że przed przystąpieniem do zajęć student musi się przygotować. Na zajęciach prowadzący nie będą tłumaczyć algorytmów, które będą zadane do zaimplementowania. Odpowiednie materiały i odnośniki do literatury będą znajdować się na stronie przedmiotu. Oceniane będą programy napisane oraz rezultaty uzyskane w trakcie danych zajęć. Przewiduje się możliwość oddania programu lub przedstawienia wyników na następnych zajęciach, ale już jedynie za 50% możliwych do uzyskania punktów. Oznacza to, że jeżeli na zajęciach nr 3 zajęciach możemy dostać 5 punktów, a oddaliśmy program i wyniki na kolejnych (czwartych) zajęciach, to dostaniemy jedynie 2.5 punktu.

Informacje o środowisku pracy

Algorytmy oraz programy testujące będziemy implementować w języku C# w zintegrowanym środowisku MS Visual Studio. Osoby zainteresowane implementacją w mniej wymagającym środowisku (Mono) proszone są o konsultację z prowadzącym.

Podstawowe wymagania dotyczące pisanych programów:

Harmonogram zajęć

Numer zajęć

Temat wiodący

Punkty do zdobycia

Zajęcia 0

Podział na grupy, omówienie programu, krótkie wprowadzenie do C#, zalecenia literatury.

-

Zajęcia 1

Wprowadzenie do środowiska pracy. Wspólna implementacja wybranych przez prowadzącego przykładów.

-

Zajęcia 2

Implementacja programów testujących wydajność wybranych algorytmów i struktur danych. (Weryfikacja szybkości działania i rozmiarów zajmowanej pamięci)

-

Zajęcia 3

Algorytmy wyszukujące (np. sekwencyjne i binarne)

5

Zajęcia 4

Sortowanie o koszcie kwadratowym (insort), sortowanie szybkie

5

Zajęcia 5

Stosy i kolejki, Listy liniowe (wstawianie, sortowanie)

5

Zajęcia 6

Drzewa binarne

5

Zajęcia 7

Wykorzystywanie typów generycznych (Standard Template Library w C++, w C#: System.Collections.Generic): kontenery, sortowanie, wyszukiwanie, mapy, iteratory

5

Oceny

Suma punktów do zdobycia: 25.

Oceniane będą na pewno:

Dodatkowe przykłady

W części tej, znajdują się dodatkowe przykłady obrazujące niektóre metody programowania przy wykorzystaniu języka C# i środowiska .NET. Przykłady te mają na celu pokazanie pewnych technik programowania i nie są wymagane na zajęcia z AiSD. Podkreślamy, że przykłady stanowią rozszerzenie podstawowych wymagań i mogą pomóc w wykonywaniu ćwiczeń, ale ich znajomość nie jest obowiązkowa.

Dodatkowe przykłady


2015-09-23 06:32