[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Algorytmy sortowania dla typów generycznych C#

  1 using System;
  2 using System.Collections.Generic;
  3 using System.Text;
  4 
  5 namespace aisd
  6 {
  7   public class Sort<T> where T : IComparable<T>
  8   {
  9     public static void InSort(T[] a)
 10     {
 11       for (int i = 1; i < a.Length; i++)
 12       {
 13         T tmp = a[i];
 14         int j = i;
 15         for (; j > 0 && a[j - 1].CompareTo( tmp ) > 0; j--)
 16           a[j] = a[j - 1];
 17         a[j] = tmp;
 18       }
 19     }
 20     public static void MergeSort(T[] a)
 21     {
 22       T[] w = new T[a.Length];
 23       for (int ml = 1; ml < a.Length; ml *= 2)
 24       {
 25         for (int i = 0; i <= a.Length-ml; i += 2*ml)
 26         {
 27           merge(a, w, i,
 28                 i + ml < a.Length ? i+ml : a.Length,
 29                 i + 2*ml <= a.Length ? i+2*ml : a.Length
 30           );
 31         }
 32       }
 33     }
 34     private static void merge(T[] s, T[] d, int f, int m, int t)
 35     {
 36       int i = f;
 37       int j = m;
 38       int k = f;
 39       while (i < m && j < t)
 40         if (s[i].CompareTo(s[j]) <= 0)
 41           d[k++] = s[i++];
 42         else
 43           d[k++] = s[j++];
 44       while (i < m)
 45         d[k++] = s[i++];
 46       while (j < t)
 47         d[k++] = s[j++];
 48       for (k = f; k < t; k++)
 49         s[k] = d[k];
 50     }
 51     public static void QuickSort(T[] a)
 52     {
 53       Stack<int> s = new Stack<int>();
 54       s.Push(0);
 55       s.Push(a.Length - 1);
 56       int f, t;
 57       while( s.Count > 0 ) {
 58         t = s.Pop();
 59         f = s.Pop();
 60         int m = divide(a, f, t);
 61         if( t-m > 1 ) {
 62           s.Push(m+1);
 63           s.Push(t);
 64         }
 65         if( m-f > 1 ) {
 66           s.Push( f );
 67           s.Push(m-1);
 68         }
 69       }
 70     }
 71 
 72     private static int divide(T[] a, int f, int t)
 73     {
 74       int x = (new Random()).Next(f,t);
 75       T tmp = a[x];
 76       a[x] = a[f];
 77       a[f] = tmp; // tmp holds dividing element
 78       int i = f + 1;
 79       int j = t;
 80       while (i < j)
 81       {
 82         while ( i < j && a[i].CompareTo(tmp) <= 0) i++;
 83         while ( j > i &&a [j].CompareTo(tmp) > 0) j--;
 84         if (i < j) {
 85           T w = a[i];
 86           a[i] = a[j];
 87           a[j] = w;
 88         }
 89       }
 90       if (a[i].CompareTo(tmp) > 0) i--;
 91       a[f] = a[i];
 92       a[i] = tmp;
 93       return i;
 94     }
 95 
 96     public static void HeapSort(T[] a)
 97     {
 98       for (int i = 1; i < a.Length; i++)
 99       {
 100         int c = i;
 101         int p = (c - 1) / 2;
 102         while (c > 0 && a[p].CompareTo(a[c]) < 0)
 103         {
 104           T tmp = a[c];
 105           a[c] = a[p];
 106           a[p] = tmp;
 107           c = p;
 108           p = (c - 1) / 2;
 109         }
 110       }
 111       for (int i = a.Length - 1; i > 0; i--)
 112       {
 113         T tmp = a[0];
 114         a[0] = a[i];
 115         a[i] = tmp;
 116         int p = 0;
 117         int c = 2 * p + 1;
 118         while (c < i)
 119         {
 120           if (c + 1 < i && a[c + 1].CompareTo(a[c]) > 0)
 121             c++;
 122           if (a[c].CompareTo(a[p]) <= 0)
 123             break;
 124           tmp = a[c];
 125           a[c] = a[p];
 126           a[p] = tmp;
 127           p = c;
 128           c = 2 * p + 1;
 129         }
 130       }
 131     }
 132   }
 133 }

2015-09-23 06:32