[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Algorytmy i struktury danych

Lista pytań egzaminacyjnych (w opracowaniu)

 1. Co to jest algorytm?
 2. Co to jest dziedzina algorytmiczna?
 3. Co to jest struktura danych?
 4. Co to jest tablica, drzewo (binarne, wyważone, AVL, czerwono-czarne), lista liniowa (jedno-, dwukierunkowa), kopiec, graf, hasz
 5. Co to jest abstrakcyjny typ danych?
 6. Co to jest zbiór(set), kolejka(queue) - LIFO, FIFO, priorytetowa, stos, słownik, tablica asocjacyjna?
 7. Jak dowodzimy poprawność algorytmu?
 8. Co to jest niezmiennik pętli? Do czego go używamy? W jaki sposób?
 9. Proszę opisać notację "wielkiego O"
 10. Na czym polega metoda dziel i zwyciężaj?
 11. Co to jest algorytm zachłanny?
 12. Na czym polega spamiętywanie (memorizing)?
 13. Co to jest programowanie dynamiczne?
 14. Proszę opisać algorytm wyszukiwania sekwencyjnego i formalnie udowodnić jego poprawność
 15. Proszę opisac algorytm wyszukiwania metodą bisekcji
 16. Proszę opisać algorytm sortowania przez wstawianie, (łączenie, szybkiego, stogowego)
 17. Proszę porównać algorytmy sortowania przez łączenie i sortowania szybkiego
 18. Co to znaczy, że algorytm jest stabilny?
 19. Proszę podać pseudokod algorytmu sortowania szybkiego bez użycia rekurencji
 20. Proszę podać (udowodnić) algorytm wstawiania/usuwania elementu do/z kopca
 21. Proszę porównać implementację kolejki priorytetowej za pomocą kopca i tablicy, (kopca i listy, listy i tablicy)
 22. Proszę opisać algorytm sortowania pozycyjnego
 23. Proszę podać (udowodnić) rekurencyjny(iteracyjny) algorytm wstawiania elementu do listy liniowej (posortowanej)
 24. Proszę podać (udowodnić) algorytm wstawiania elementu do drzewa poszukiwań binarnych
 25. W jaki sposób usuwamy element z drzewa poszukiwań binarnych
 26. Dlaczego wyważamy drzewa poszukiwań binarnych?
 27. Proszę opisac drzewo AVL, czerwono-czarne
 28. Dlaczego drzewo AVL jest gorsze od czerwono-czarnego?
 29. Co to jest algorytm kompresji (bezstratnej)?
 30. Na czym polega kompresja stochastyczna (słownikowa)
 31. Proszę opisać algorytm Huffmana
 32. Proszę opisać algorytm LZ77, LZ78, LZW, move-to-front, transformatę Burrowsa-Wheelera, RLC
 33. Proszę opisać sposoby przechowywania grafów w pamięci
 34. Co to jest ścieżka w grafie, cykl, minimalne drzewo rozpinające
 35. Proszę opisać algorytm przeszukiwania grafu w szerz (głąb)
 36. Proszę opisać algorytm Dijkstry
 37. Proszę opisać
 38. Proszę podać dowolny algorytm wyszukiwania wzorca w napisie

2015-09-23 06:32