[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Algorytmy i struktury danych (Informatyka, semestr 3)

Zasady zaliczenia

 1. Przedmiot kończy się egzaminem.
 2. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
 3. Orientacyjna lista pytań i problemów egzaminacyjnych zamieszczona jest na stronie www.

 4. Aby zaliczyć przedmiot należy zdobyć co najmniej 51 punktów ze 100 możliwych.
 5. Za pracę w trakcie laboratorium można otrzymać maksymalnie 30 punktów.
 6. Za egzamin (oceniana jest łącznie część pisemna i ustna) można otrzymać maksymalnie 70 punktów.
 7. Ocena końcowa wystawiana jest według skali: 0-50 = 2, 51-60 = 3, 61-70 = 3.5, 71-80 = 4, 81-90 = 4.5, 91-100 = 5

Terminy egzaminów:

 1. Można zdawać dwa razy (raz normalnie i raz - poprawkowo).
 2. Do wyboru będą: dwa terminy w sesji zimowej, jeden w sesji letniej i dwa terminy w sesji poprawkowej (jesiennej).
 3. Nie można zdawać egzaminu ,,na raty" -- nie zgłoszenie się do odpowiedzi w tej samej sesji na egzamin ustny anuluje część pisemną.
 4. Daty:
  • Egzaminy pisemne: "0" na ostatnim wykładzie, w sesji: 5 i 12 lutego, 12-14 w GG 219
  • Egzaminy ustne: szczególy w systemie ISOD

Program wykładu

Literatura

Pytania z poprzednich egzaminów


2015-09-23 06:32