[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Osobisty apel dr. inż. Roberta Szmurło, współtwórcy iSoda

Definicje pojęć

Aby móc efektywnie wyjaśnić zasady funkcjonowania Wirtualnego Dziekanatu, o których powinien wiedzieć każdy wykładowca musimy zdefiniować podstawowe pojęcia, którymi będziemy posługiwać się w dalszej części podręcznika.

Przedmioty

Toki studiów (programy studiów, siatki studiów)

Wykładowcy, prowadzący, kierownicy kursów

posiada dodatkowe uprawnienia takie jak edycja terminów zajęć oraz wybór prowadzącego w danym terminie zajęć.

zarządzać listą zajęciową.

Zapisy na kursy, zajęcia, listy zajęciowe i kursowe

Protokóły, oceny z zajęć i kursów

marcu każdego roku. Ocena N oznacza, ze student nie zaliczył danego kursu, ale ma jeszcze możliwość poprawy w następnym semestrze. To od wykładowcy zależy czy da szansę poprawy konkretnemu lub wszystkim studentom poprzez wstawienie do protokółu oceny N zamiast 2.


2015-09-23 06:32