[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Osobisty apel dr. inż. Roberta Szmurło, współtwórcy iSoda

1. Deklaracje przedmiotów

1.1. Co to są deklaracje przedmiotów?

Deklaracja przedmiotu to lista przedmiotów, które jako student chcesz realizować w semestrze na który jest deklaracja. Aby ułatwić sprawę, automatycznie tworzona jest deklaracja wypełniona przedmiotami, które masz zaliczyć na podstawie planu wzorcowego (czyli listy przedmiotów obowiązkowych do zaliczenia w trakcie studiów). Ponieważ nie da się zamieścić tam wszystkich przedmiotów (co wynika z tego, że chociaż system wie na przykład, że mamy zaliczyć język, to nie wie czy chcemy chodzić na niemiecki, francuski czy angielski) to niezbędne jest złożenie przez Ciebie deklaracji, która często ogranicza się do wybrania języka lub przedmiotu humanistycznego, ekonomicznego, społecznego. Na wyższych semestrach musisz wybrać również przedmioty obieralne.

Ważną rzeczą jest też to, że zgodnie z regulaminem studiów, jeśli zdarzyło Wam się mieć do teraz niezaliczony jakiś przedmiot to musicie go zadeklarować na następny semestr (o ile będzie w nim prowadzony!).

1.2. Widok strony deklaracji

Strona na której powinniście się znaleźć nazywa się 'Deklaracje na semestr...'. Jak można się domyślić, przykładowo 'semestr 2006 Z' oznacza semestr zimowy w roku 2006. Na stronie tej znajdują się informacje o 'Deklaracjach przedmiotów' i o 'Deklaracjach specjalności'.

Składanie nowej deklaracji
Jeśli, z jakichś przyczyn nie macie jeszcze żadnej deklaracji, to trzeba nacisnąć przycisk 'Utwórz nową deklarację'.
Składanie korekty zwykłej deklaracji
Jeśli macie wygenerowaną automatycznie deklarację, to trzeba nacisnąć przycisk 'Utwórz korektę zwykłą'.
Edycja deklaracji
Powinna się Wam pokazać strona 'Edycja deklaracji nr ...'. Proszę przeczytać wszystko na tej stronie dokładnie, bo są tam bardzo ważne rzeczy!

Uwaga! Nowa deklaracja nie jest złożona w Wirtualnym Dziekanacie ('Data złożenia w Wirtualnym Dziekanacie' jest pusta), co oznacza, że nie będzie ona obowiązywała podczas zapisów na kursy! W takim stanie, żadna wasza deklaracja nie będzie rozpatrywana. Innymi słowy jeżeli wasza deklaracja pozostaje w stanie 'Edycji' - czyli ma pustą 'Datę złożenia w Wirtualnym Dziekanacie' to nie będziecie w ogóle brani pod uwagę podczas zapisów na kursy.

StronaDeklaracji.png

1.3. Listy przedmiotów

Na stronie deklaracji znajdują się cztery listy przedmiotów:

 1. 'Deklarowane przedmioty', na której znajdują się przedmioty deklarowane na następny semestr,
 2. 'Przedmioty usuwane z poprzedniej deklaracji', na której znajdują się przedmioty, które 'wyrzucamy' z poprzedniej deklaracji. Jeśli nie usuwamy żadnych przedmiotów z poprzedniej deklaracji to ta lista się nie pokazuje w trybie edycji deklaracji,
 3. 'Przedmioty z planu wzorcowego i powtarzane' zawiera przedmioty z planu wzorcowego, które trzeba dodać. Więcej o tej liście za chwilę,
 4. ostatnią listą przedmiotów jest 'Wybierz dodatkowe przedmioty do deklaracji'. Ta lista jest inna niż poprzednie i służy głównie do przedmiotów, które nie są w planie wzorcowym (czyli na przykład przedmioty obieralne lub realizowane awansem).

1.4. Dodawanie przedmiotów z planu wzorcowego (obowiązkowych)

Aby uzupełnić deklarację trzeba dodać do listy 'Deklarowane przedmioty' przedmioty z listy 'Przedmioty z planu wzorcowego i powtarzane'. To Twoim zadaniem jest dopilnowanie, abyś miał zaliczone wszystkie przedmioty z planu wzorcowego (Wirtualny Dziekanat tego nie narzuca, ale możesz mieć problemy na wyższych semestrach i nie uzyskasz rejestracji na kolejny semestr).

Przedmioty z planu wzorcowego i powtarzane mogą mieć nieaktywne przyciski do dodawania z kilku powodów:

1.5. Dodawanie przedmiotów z katalogów przedmiotów (obieralnych, zaliczanych awansem i innych)

Co w wypadku, gdy chcemy zaliczyć przedmiot awansem? Albo mamy wielką ochotę zaliczyć jakiś dodatkowy przedmiot? W tym celu korzystamy z listy 'Wybierz dodatkowe przedmioty do deklaracji'. Składa się ona z szarego panelu filtrów kursów, dzięki któremu możemy wyszukiwać przedmioty z konkretnych katalogów przedmiotów, planów wzorcowych danych kierunków lub specjalności, lub filtrować przedmioty po numerach katalogowych, prowadzących i nazwach kursu.

UWAGA: rozwijana lista katalogów zawiera tylko katalogi odpowiednie dla Twojego trybu studiowania (studiując na studiach stacjonarnych nie widzisz przedmiotów dla niestacjonarnych). Jednak wybierając 'Katalog przedmiotów' na 'obojętne' widzisz WSZYSTKIE przedmioty, dlatego trzeba uważać co się dodaje. System pozwoli dodać Ci dowolny przedmiot, ale i tak na niego nie zostaniesz zapisany.

PODPOWIEDŹ: przedmioty dla studiów niestacjonarnych można rozpoznać po numerze katalogowym - zaczynają się na Z (przedmioty dla studiów stacjonarnych zaczynają się na D).

1.6. Usuwanie przedmiotów z deklaracji

Jeśli okaże się, że dodaliśmy przedmiot, którego nie chcemy jednak realizować to możemy go usunąć klikając 'Usuń' w kolumnie 'Operacje' na liście 'Deklarowane przedmioty'. Przedmiot przeniesie się wtedy do listy 'Przedmiotów usuwanych z deklaracji' albo zniknie w ogóle z listy (zależy to od tego, czy był w poprzedniej deklaracji czy nie).

1.7. Przywracanie przedmiotów do deklaracji

Jeśli okaże się, że usuwamy z poprzedniej deklaracji przedmiot, który chcemy jednak deklarować, możemy go przywrócić klikając 'Cofnij usuń' w kolumnie 'Operacje' w tabeli 'Przedmioty usuwane z poprzedniej deklaracji'. Powróci on do 'Deklarowanych przedmiotów'.

1.8. Składanie deklaracji

Gdy deklaracja jest gotowa i chcemy aby zaczęła obowiązywać należy przewinąć na dół strony edycji deklaracji i nacisnąć czerwony przycisk 'Złóż deklarację', co zablokuje jej dalszą edycję i sprawi, że stanie się ona obowiązującą deklaracją. Po złożeniu deklaracji, będziesz jeszcze mógł przez jakiś czas (dopóki Dziekan nie zamknie okresu deklaracji) utworzyć kolejną wersję deklaracji (korektę) i wprowadzić w niej zmiany.

1.9. Drukowanie deklaracji

Jeżeli nie deklarujesz przedmiotów dodatkowych, nie zaliczasz przedmiotów awansem, to nie musisz drukować deklaracji. W wypadku zaliczania przedmiotów awansem deklarację należy wydrukować i zanieść do podpisania przez Dziekana - musi on wyrazić zgodę na Twoje uczestnictwo w wybranych kursach.

1.10. Najważniejsze rzeczy


2. Skrócona instrukcja składania deklaracji

 1. Wchodzimy w zakładkę Deklaracje
  1. Jeśli nie mamy jeszcze złożonej deklaracji na ten semestr tworzymy nową deklarację, dodajemy do niej wszystkie przedmioty, na które mamy uczęszczać w danym semestrze.
  2. Jeśli system automatycznie złożył za nas deklarację sprawdzamy czy znajdują się w niej WSZYSTKIE przedmioty, na które mamy uczęszczać, jeśli nie (prawdopodobnie brakuje przedmiotów humanistycznych) - wybieramy opcję UTWÓRZ KOREKTĘ ZWYKŁĄ i dodajemy brakujący przedmiot.
 2. Wybieramy opcję Złóż deklarację - aby deklaracja lub korekta zaczęła obowiązywać. UWAGA: Na przedmioty nie zostaniemy zapisani od razu - potwierdzenie zapisu przedmiotów uzyskamy pewnie następnego dnia).
 3. W zakładce Moje zajęcia należy wybrać terminy zajęć, na które uczęszczamy zarówno wykładów jak i ćwiczeń. Po wyborze godzin przedmioty pojawią się na naszym planie na stronie głównej. Uzyskamy również dostęp do podglądu ocen cząstkowych z danego przedmiotu.
 4. oceny z poszczególnych przedmiotów możemy śledzić w zakładce Postępy w nauce -> Wyniki w nauce.

3. Często zadawane pytania (FAQ)

Co mam zrobić jeżeli mam już mam B2 lub FCE albo podobny z konkretnego języka (Aktualizacja 16.02.2011 - doc. dr inż. T.Maciołek)?

 1. Należy dodać do deklaracji przedmiotów egzamin B2 z danego języka obcego, z którego posiadasz już zdany egzamin,. Następnie należy zgłosić się do SJO w celu wpisania oceny do karty
 2. Należy dodać do deklaracji przedmiotów inny język lub lektorat tematyczny i go realizować
 3. Tylko gdy zaliczyłeś B2, przed rozpoczęciem 3 semestru możesz w SJO uzyskać zwolnienie z języka w 3 semestrze i ocena z B2 będzie również wpisana do zaliczenia języka w semestrze 3. Język obcy na semestr 3 należy deklarować. W tym przypadku nie uczestniczy się w zajęciach w semestrze, w którym został zadeklarowany egzamin, ale w następnym semestrze, w którym będzie realizowany język obcy, student musi zapisać się na inny język i
 4. Jeśli będziesz w tym semestrze zdawał egzaminu B2 należy zadeklarować B2 z konkretnego języka
 5. Należy w sumie z języków obcych uzyskać 12 punktów ECTS
 6. Czy muszę zanosić deklarację do dziekanatu, gdy dodałem do niej przedmioty niezaliczone z poprzednich semestrów?
  Nie należy zanosić deklaracji do dziekanatu.
  Co mam zrobić, gdy zaliczyłem ćwiczenia z danego przedmiotu (np. z Teorii Obwodów), a nie zaliczyłem jeszcze egzaminu?
  Trzeba dodać przedmiot do deklaracji (formalnie jest niezaliczony).
  Co zrobić, gdy mam zaliczony przedmiot, lecz nie mam jeszcze wpisanej oceny na stronie "Wyniki w nauce", w związku z czym przedmiot wyświetla się w deklaracji jako poprawiany i mogę dodać go do deklaracji?
  Należy NIE dodawać tego przedmiotu do deklaracji. Trzeba poczekać aż wykładowca złoży protokół z ocenami do dziekanatu. Oceny muszą pojawić się w systemie do końca okresu rejestracyjnego. Jeśli mimo to przedmiot nadal będzie widniał jako niezaliczony, wówczas należy wyjaśnić sprawę w Dziekanacie.
  Czy mam dodać do deklaracji na ten semestr przedmiot (przedmioty), którego nie zaliczyłem w poprzednim semestrze/semestrach letnim (np. 2,4 itd.), gdy aktualnie deklaracje składam na semestr zimowy (np. 1,3,5 itd.)?
  Zazwyczaj przedmioty nie zaliczone w semestrze zimowym należy dodać do deklaracji przedmiotów na semestr zimowy, przedmioty nie zaliczone w semestrze letnim należy dodać do deklaracji przedmiotów na semestr letni. W przypadku studiów drugiego stopnia, przedmioty uruchamiane zarówno w semestrze letnim oraz zimowym należy zadeklarować w najbliższym semestrze, w którym są uruchamiane. Czyli, jeżeli dany przedmiot nie został zaliczony w semestrze letnim i jest uruchamiany w semestrze zimowym to należy go dodać do deklaracji na semestr zimowy.
  Czy jeżeli mam do zaliczenia język (np. techniczny) w wymiarze 30 godzin i język (np. niemiecki) w wymiarze 30 godzin, to czy w deklaracji wpisuje oba te języki oddzielnie?
  TAK, należy wówczas dodać dwie pozycje do deklaracji przedmiotów
  Mam zdany egzamin B2 i wpis w indeksie. Czy muszę dodawać egzamin do deklaracji (wpis na kartę ocen)?
  Nie. Do deklaracji należy dodać tylko te kursy (lub egzaminy B2), które zamierza zaliczyć się w semestrze, na który składa się deklarację.
  Jeżeli w deklaracji znajdują się do wyboru dwaj wykładowcy do jednego przedmiotu (np. Toby - prof. Bolkowski potok A, prof. Mikołajuk potok B) to jako student z potoku A, mam prawo zadeklarować wykładowcę przypisanego do potoku B?
  Tego typu zmiana wymaga zgody Dziekana. Czyli jeżeli ktoś jest przypisany do potoku A powinien uczęszczać na zajęcia z potoku A. Jeżeli musi uczęszczać na zajęcia z potoku B to może tak zadeklarować, ale musi wydrukować deklarację i uzyskać na niej zgodę Dziekana.
  Mam pytanie czy istnieje możliwość złożenia deklaracji po zakończeniu aktualnego semestru? Gdyż czekam na podjecie decyzji przez SJO odnośnie kontynuacji nauki języka i na tą chwilę nie wiem czy będę uczestniczył w jakimś lektoracie tematycznym i czy będę dopuszczony do zajęć z języka.
  Złożenie deklaracji do daty określonej przez Dziekana w ogłoszeniu jest obowiązkowe i koniecznie trzeba ją złożyć. Po tym okresie będzie jednak można złożyć korektę deklaracji i wymienić konieczne do wymiany deklarowane kursy, w tym na przykład lektorat tematyczny.

2015-09-23 06:32