[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

1. Fundamental laws of electromagnetism

Topics:

  1. Lorentz force
  2. Maxwell equations
  3. Ampere's law
  4. Maxwell-Ampere equation
  5. Faraday's law
  6. Gauss's law
  7. Practical use of ME
  8. Boundary and initial conditions
  9. ME for special cases: electrostatics, magnetostatics

Slides: lecture2.pdf


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.2015-09-23 06:32