[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

1. Introduction to the subject and the vector calculus

Topics:

 1. Electric and magnetic fields in physics
 2. Vector, scalar fields - real life examples
 3. Notations
 4. Coordinate systems, Unit vectors
 5. Vector operations: addition, multiplication, dot product, cross product, magnitude
 6. Practising vector algebra
 7. Basics of derivative algebra
 8. Gradient, Divergence, Curl
 9. Del operator
 10. Vector calculus identities
 11. Practising vector calculus

Slides: lecture1.pdf

Quick links:


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.2015-09-23 06:32