[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

1. Electromagnetic fields laboratory

Teacher: Jacek Starzyński

The rules and the plan of work

1.0.0.1. Exercises:

  1. 2D electric field: basic properties
  2. Calculating mutual capacitances by using the similarities in mathematical description of different fields
  3. Conducted interferences
  4. Skin effect
  5. Introduction to inverse problems in electromagnetics

1.0.0.2. Software

1.0.0.3. Forms:

Basically all forms are available in the lab. The following list is just to help you prepare for the lab.

All documents are in PDF or in Postscript.


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


2015-09-23 06:32