[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Osobisty apel dr. inż. Roberta Szmurło, współtwórcy iSoda

1. FAQ - Studenci

Nie wiem jaka jest nazwa mojego użytkownika?

Proszę zapoznać się z informacją: 'Nie pamiętasz hasła?' - tylko studenci Wydziału Elektrycznego

Nie mogę wybrać terminu zajęć.
Jeżeli jesteś wykładowcą oznacza to, że kierownik twojej jednostki nie wprowadził zlecenia dydaktycznego dla danego przedmiotu lub dany typ zajęć nie został zaplanowany. Należy wówczas skontaktować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Planów Zajęć i zwrócić się z prośbą o aktualizację planu zajęć. Jeżeli jesteś studentem to najprawdopodobniej nie umieściłeś danego kursu w swojej deklaracji przedmiotów, lub przedmiot nie został uwzględniony w planach zajęć. W obu przypadkach należy skontaktować się Dziekanatem.
W wirtualnym dziekanacie po wyborze zajęć mojej grupy, teraz mam status "zgłaszający się". Moje pytanie brzmi, kto musi zaakceptować tą zmianę,abym zmienił status na "zapisany"? Czy prowadzący ćwiczenia w swoim wirtualnym dziekanacie, czy może ktoś inny?
Z punktu widzenia Dziekanatu obowiązkowe jest pojawienie się realizowanego przedmiotu na karcie ocen. Jeżeli przedmiot, którym Pan pisze znajduje się na Pańskiej karcie ocen to wszystko jest w porządku. Zakładka "Moje zajęcia", o której Pan pisze jest nieobowiązkowa z punktu widzenia Dziekanatu i jest wykorzystywana tylko przez tych wykładowców, którzy pragną wykorzystywać Wirtualny Dziekanat do publikowania wyników kolokwiów, sprawdzianów, ćwiczeń, ocen za projekty itp. Dziekanat nie ma dostępu do informacji z tej zakładki. Dostęp do tych informacji mają wyłącznie wykładowcy oraz sami studenci. Aktualnie tyko niewielka część wykładowców wykorzystuje tą funkcjonalność Wirtualnego Dziekanatu, pomimo tego, że wydaje się być ona bardzo wygodna. Może zmieni się to w najbliższym czasie. Zachęcam Państwa do nakłonienia wykładowców do korzystania z tych funkcji. Odpowiadając na Pańskie pytanie "kto musi zaakceptować tą zmianę,abym zmienił status na "zapisany"?": Aby Pański status zmienił się na zapisany, czynność tę musi wykonać prowadzący ćwiczenia w swoim wirtualnym dziekanacie. Podkreślam jednak, że aby to się stało prowadzący ćwiczenia musi korzystać z tej części wirtualnego dziekanatu, która nie jest obowiązkowa.
W Wirtualnym Dziekanacie brak zapisanych zajęć z fizyki (wykłady) oraz matematyki (połowa wykładów i połowa ćwiczeń), wiele osób wcisnęło w zakładce 'moje zajęcia' przycisk 'zapisz' i teraz mamy tam status 'zgłaszający się'.
Z punktu widzenia formalnego wyświetlający się w tym widoku status nie ma żadnego znaczenia, dopóki wykładowca nie ogłosi specjalnego komunikatu na swoich zajęciach. Ta część funkcjonalności jest NIEOBOWIĄZKOWA. Wykładowca ma możliwość akceptacji Pańskiego wniosku o dopisanie do terminu zajęć lub odrzucenie. W aktualnym semestrze są niewielkie szanse, że wielu wykładowców (fizyka i matematyka) będzie 'chciało' w ogóle korzystać z systemu. Dużo zależy od Państwa abyście wywarli na nich wpływ i skłonili do publikowania ocen cząstkowych w systemie.

2015-09-23 06:43