[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Osobisty apel dr. inż. Roberta Szmurło, współtwórcy iSoda

1. FAQ - Wykładowcy

Nie wiem jaka jest nazwa mojego użytkownika?

Proszę zapoznać się z informacją: 'Nie pamiętasz hasła?' - tylko Wydział Elektryczny

W systemie mój przedmiot ma nieprawidłowe dane: kierownika, wymiary godzin, informację o formie zaliczenia, liczbie punktów ECTS.
Proszę skontaktować się z Dziekanatem odpowiednio studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Za merytoryczne wartości danych znajdujących się w systemie odpowiada Dziekanat.
Plan zajęć zawiera błędy lub jest nieaktualny.
Proszę skontaktować się z pełnomocnikiem Dziekana ds. Planów Zajęć (Pan Krzysztof Rybiński, lub osoba bezpośrednio z nim współpracująca: Pan Michał Wojciechowski).
Moje zlecenie dydaktyczne jest niekompletne lub wręcz puste.
Proszę skontaktować się z kierownikiem swojej jednostki lub inną osobą, która w danej jednostce jest odpowiedzialna za zlecenia dydaktyczne.
Nie mogę wybrać terminu zajęć.
Jeżeli jesteś wykładowcą oznacza to, że kierownik twojej jednostki nie wprowadził zlecenia dydaktycznego dla danego przedmiotu lub dany typ zajęć nie został zaplanowany. Należy wówczas skontaktować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Planów Zajęć i zwrócić się z prośbą o aktualizację planu zajęć. Jeżeli jesteś studentem to najprawdopodobniej nie umieściłeś danego kursu w swojej deklaracji przedmiotów, lub przedmiot nie został uwzględniony w planach zajęć. W obu przypadkach należy skontaktować się Dziekanatem.
Jak zaktualizować swoją rozpiskę prowadzonych zajęć?
Aby móc aktualizować swoją 'rozpiskę' muszą w systemie być dla 'Ciebie' zlecone zajęcia dydaktyczne do prowadzenia. Proszę skontaktować się z kierownikiem jednostki, lub inną osobą, która u Państwa odpowiada za zlecenia dydaktyczne. W zakresie jej obowiązków jest zdefiniowanie Panu pańskiego zlecenia. Dopiero posiadając odpowiednie pozycje na zleceniu dydaktycznym będzie miał Pan możliwość wyboru terminu zajęć w zakładce "Moje zajęcia".
Treści wykładów np. "Przemiany energ." na st. dziennych i zaocz. nie są takie same - bo to wymusza kontekst treści i układu czasowego innych zajęć
Przedmiot ten figuruje pod różnymi numerami katalogowymi, które mają własne sylabusy. Każde wydanie przedmiotu posiada własnego kierownika sylabusa i posiada własną kartę z informacjami o przedmiocie.
Widząc swoją metryczkę z danymi przed nazwiskiem, proszę o dopisanie "hab.", czyli dr hab. inż.
Proszę skontaktować się w tej sprawie z Dziekanatem, który odpowiada za merytoryczną jakość danych w systemie. Proponuję zadzwonić pod numer 7228 do Pani Elżbiety Propołow.
Z kim należy wyjaśnić brak zleceń na prowadzone w tym semestrze zajęcia lub przypisanie sobie zajęć od osoby wcześniej prowadzącej przedmiot?
Z kierownikiem jednostki, który powinien uzupełnić te informacje w systemie, lub inną osobą, która zajmuje się zleceniami w pańskiej jednostce.
Jak uzyskać listę studentów grup wykładowych i studenckich, skoro obecnie są puste?
Aby mieć dostęp do listy studentów uczęszczających na kurs to należy być kierownikiem danego kursu. Zapisami na kursy zarządza Dziekanat na podstawie studenckich deklaracji przedmiotów. Natomiast, aby studenci pojawili się na listach zajęciowych - związanych z konkretnym terminem, muszą samodzielnie zapisać się w Wirtualnym Dziekanacie na dany termin lub mogą zostać manualnie dodani do list przez prowadzących zajęcia. Najlepiej jest ogłosić na zajęciach, że aby uczestniczyć w danych zajęciach studenci muszą zapisać się na dany termin.
Czy w planie semestru zimowego powinien figurować przedmiot z semestru letniego? (w tabeli kursy tak akurat mam)
To zależy czy dany przedmiot powinien być uruchomiony. Jeżeli nie to należy zgłosić ten problem do Dziekanatu. Wtedy Panie usuną dany kurs (u nich to nazywa się instancją przedmiotu) i nie będzie pojawiać się na Pańskiej liście.
Jest tak, że np. ja prowadzę AAAA bbbb ale Kierownikiem przedmiotu jest dr Pan Ziwago. (nie z mojego Instytutu) Jak rozumiem, dopóki dr Ziwago nie przypisze mnie do Kursu-bazy danych, to nie będę widział tego przedmiotu ?
Nie. Należy zwrócić się do kierownika jednostki, która otrzymała zlecenie dydaktyczne na prowadzenie tego przedmiotu, aby zlecił Panu prowadzenie tego przedmiotu. To kierownik jednostki, która otrzymuje zlecenie ma możliwość zlecić prowadzenie przedmiotu dla Pana. Dr Nowak-Kowalski, jako kierownik kursu ma możliwość jedynie wybrać za Pana termin zajęć. Nie ma formalnych ani technicznych uprawnień do zlecania przedmiotów, ponieważ leży to w gestii kierownika jednostki, która otrzymała zlecenie.
Prowadzę przedmiot YYYY. W planie jest 15h, natomiast są 2 grupy. Przez 1/2 semestru pierwszą grupęi, a potem drugą. Czy jest możliwość wpisania tej samej daty i godziny do tego przedmiotu - teraz "krzyczy", że taką datę/termin już ma. W moich zajęciach jest OK, wpisany jest 2x ten przedmiot i zaplanowana liczba godz. jest OK. - tylko ten termin
Należy posiadać dwie osobne pozycje w zleceniu dydaktycznym. Rozumiem, że to wymaganie już jest zrealizowane ponieważ w oknie Moje kursy pojawaiją się dwie pozycje. Po drugie muszą w planie być dwa osobne zajęcia prowadzone w tym samym terminie dla różnych grup Dziekańskich - tu jest moim zdaniem problem. Aktualnie, wspomniany przedmiot posiada w planie tylko jedne zajęcia: L : 15 Pon. 16:15 - 18:00 GG 212 GR8. Aby rozwiązać problem i dodać dodatkowe zajęcia można:
  • skontaktować się z pełnomocnikiem do spraw planów zajęć (Pan Krzysztof Rybiński lub bezpośrednio z nim współpracujący Michał Wojciechowski - mwojciechowski29@gmail.com) i poprosić go o dodanie dodatkowego terminu zajęć dla tego przedmiotu w tych samych godzinach i sali co już jest. (Tylko jaki powinien być prawidłowy numer grupy Dziekańskiej dla dodatkowych zajęć?)

  • lub, co jest szybsze, zwrócić się do kierownika kursu (lub jeżeli samemu jest się kierownikiem to można zrobić zmiany samodzielnie) aby dodać dodatkowe zajęcia prowadzone w tym samym terminie, ale dla innego numeru grupy dziekańskiej. Czynność tą można zrobić w zakładce Moje kursy i zajęcia -> w sekcji dotyczącej Moje kursy -> w tabeli z kursami w kolumnie Terminy zajęć należy kliknąć link Modyfikuj terminy zajęć, a następnie wybrać link (Dodaj termin zajęć). Po tym powinno otworzyć się okno w którym można zdefiniować dodatkowy termin. Bardzo proszę o uważne wprowadzenie tych danych, ponieważ będą one po zapisaniu natychmiast dostępne we wszystkich usługach naszego systemu.

DE1745 Seminarium dyplomowe inżynierskie. Warianty B i D są widoczne w zakładce „Prowadzący terminy zajęć” natomiast nie widać tu wariantów E i F. Z kolei w zakładce „Zlecenia dydaktyczne dla przedmiotów” są widoczne wszystkie wymienione warianty.
W zakładce "Prowadzący terminy zajęć" widoczne są tylko kursy, które posiadają elementy w planie zajęć. Czyli kursy, które mają zaplanowane zajęcia. Problem leży najprawdopodobniej w tym, że osoba wprowadzająca plany do systemu (Michał Wojciechowski lub Pan Krzysztof Rybiński) błędnie wprowadzili zajęcia (dla złych wersji przedmiotów). Proponuję sprawdzić w planie zajęć, które zajęcia należą do Pańskiego instytutu i zwrócić się z prośbą o korektę planu zajęć do ww. panów. Proszę przekazać im listę terminów w planie zajęć, które powinny mieć zmieniony numer katalogowy i wersję kursu (A,B,C,D, E lub F).
Co jest przyczyną wyświetlenia informacji „Zatwierdzono do realizacji” oraz „Czeka na zatwierdzenie” w zakładce „Pensum nauczycieli”? Kto ma zatwierdzić?
Procedura wygląda następująco:
  1. Kierownik jednostki (lub pełnomocnik) przygotowuje zlecenia dydaktyczne. Są one wtedy w trakcie przygotowania i posiadają status: "Czeka na zatwierdzenie". To jest informacja dla wykładowcy, że jego zlecenie nie jest jeszcze gotowe i może ulec zmianie.
  2. W momencie gdy zlecenie jest kompletne kierownik lub pełnomocnik wciskają przycisk "Zatwierdź". W tym momencie nie powinni wykonywać już zmian w zleceniu. (Nie powinni, ale jak to kierownicy w trybie administracyjnym zawsze mogą.)
  3. Pod koniec semestru, każdy wykładowca powinien uzupełnić informację o przepracowanej liczbie godzin oraz faktycznej liczbie studentów. Po uzupełnieniu tych danych wykładowca wciska przycisk "Gotowe". Oznacza to w skrócie: przepracowane i wypełnione. Status ten sygnalizuje kierownikowi jednostki, że zlecenie zostało przez pracownika uzupełnione.
  4. Następnie kierownik jednostki dokonuje weryfikacji zlecenia pod kątem formalnym i w przypadku zgodności z "oczekiwaniami" wciska przycisk Akceptuj. TYLKO takie zlecenia zostaną uwzględnione w raportach sprawozdawczych, generowanych pod koniec semestru. Od momentu zaakceptowania zlecenia przez kierownika wykładowca nie może wykonywać w nim jakichkolwiek zmian.

2015-09-23 06:43