[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Graficzne interfejsy przemysłowe

Prowadzący: [http://www.iem.pw.edu.pl/~szmurlor dr inż. Robert Szmurło], dr inż. Adam Jósko

Streszczenie wykładu

Zadaniem przedmiotu jest przedstawienie metod projektowania i implementacji intuicyjnych, przyjaznych dla użytkownika i bezpiecznych pod względem ciągłości procesów technologicznych interfejsów przemysłowych. Student zapoznaje się z przeglądem pojęć związanych z graficznymi interfejsami użytkownika, elementami graficznych interfejsów użytkownika, obiektami, akcjami, widokami, programowaniem zdarzeniowym. Wykład przedstawia pełen proces projektowania interfejsu wykorzystując iteracyjną metodykę projektowania skoncentrowaną na użytkowniku (User Centered Design). W trakcie wykładu student zapoznaje się z ogólnymi narzędziami do wizualizacji procesów przemysłowych oraz z wybranymi specjalistycznymi systemami SCADA

Szczegółowy program wykładu:

  1. Wprowadzenie do zagadnień interfejsów użytkownika ze szczególnym nastawieniem na użyteczność aplikacji okienkowych i internetowych. (2)
  2. Inżynieria oprogramowania graficznych interfejsów. Analiza, model pojęciowy, model funkcjonalny, model widoków (prezentacji), elementy projektu wizualnego, projekt leksykalny interfejsu użytkownika.(2)
  3. Prototypowanie interfejsów graficznych . (2)
  4. Wzorce projektowe architektury systemów skoncentrowane na synchronizacji stanów interfejsu użytkownika, stanu systemu sterującego oraz urządzeń. (2)
  5. SCADA. (2)
  6. LabView DLS. (2)

  7. LabView DLS. (2)

  8. Zaliczenie (1)

Razem: 15

Projekt

W ramach przedmiotu studenci mają do wykonania cztery projekty: 1. Projekt funkcjonalny i implementacyjny interfejsu graficznego systemu sterowania (np. automatycznym przenośnikiem w sortowni lotniska). Projekt dokumentowany w UML. (10h) 3. Implementacja prototypu interfejsu graficznego systemu sterowania w narzędziu ogólnego przeznaczenia lub specjalistycznym narzędziu do prototypowania. (np. .NET, Qt, Java, Axure RP) (10h) 4. Implementacja interfejsu graficznego systemu sterowania w wybranym środowisku SCADA. (10h)

Wykład 1

GIP_2010_wyk1.pdf

Wykład 2

GIP_2010_wyk2.pdf

Wykład 3

GIP_2010_wyk3_Prototyp.pdf , GIP_2010_wyk3_UCD_Net.pdf

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7

Warunki zaliczenia

Zaliczenie kursu będzie zrealizowane na podstawie:


2015-09-23 06:43