[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Instrukcja aktualizacji informacji o konferencjach organizowanych przez jednostkę

Aktualizacja informacji o organizowanych konferencjach dostępna jest dla wszystkich pracowników administracyjnych w sekretariatach instytutów (rola: "Pracownik sekretariatu").

Aby dodać nową informację o konferencji lub zaktualizować instniejącą pozycję należy:

1. Zalogować się do ISODa dla pracowników pracujących poza dziekanatem.

2. Wejść do zakładki 'Dane instytutu'

dane_instytutu.png

3. Wejść do zakładki 'Konferencje'

konferencje.png

4. Wybrać jednostkę organizacyjną oraz zaznaczyć ewentualny przycisk do wyświetlania promocyjnych bannerów konfernecji, które będą wyświetlać się na wydziałowej stronie.

5. Użyć zielony przycisk 'Dodaj konferencję' lub żółty ołówek w wierszu, który powinien być zmodyfikowany.

Uwaga! Zalecanym rozmiarem bannera jest rozmiar 500 (szerokość) na 60 (wysokość) pikseli.

edycja_konferencji.png


2015-09-23 06:43