[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Instrukcja aktualizacji informacji o zespołach naukowych funkcjonujących w jednostce

Aktualizacja informacji o zespołach naukowych funkcjonujących w jednostce dostępna jest dla wszystkich pracowników administracyjnych w sekretariatach instytutów (rola: "Pracownik sekretariatu").

Aby dodać nową informację o zespole naukowym lub zaktualizować instniejącą pozycję należy:

1. Zalogować się do ISODa dla pracowników pracujących poza dziekanatem.

2. Wejść do zakładki 'Dane instytutu'

dane_instytutu.png

3. Wejść do zakładki 'Zespoły naukowe'

zespoly_naukowe.png

4. Wybrać jednostkę organizacyjną oraz zaznaczyć ewentualny przycisk do wyświetlania promocyjnych obrazów zespołu naukowego, które będą wyświetlać się na wydziałowej stronie.

5. Użyć zielony przycisk 'Dodaj zespół naukowy' lub żółty ołówek w wierszu, który powinien być zmodyfikowany.

Uwaga! Zalecanym rozmiarem zdjęcia promującego jest rozmiar 200 (szerokość) na 200 (wysokość) pikseli.

edycja_zespolu.png


2015-09-23 06:43