[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Instrukcja obsługi średnich rankingowych w ISODie - Dziekanat

Dostęp do raportu średniej rankingowej

1. Dostęp do list rankingowych jest możliwy z poziomu zakładki Raporty studentów.

raporty_stduentow.jpg

2. Aby wyświetlić raport sredniej rankingowej należy wykonać następujące kroki (patrz odpowiednie oznaczenia na poniższym rysunku):

 1. wybór raportu (ewentualnie semestru)
 2. wybór Kierunku
 3. wybór Semestru studiów
 4. wciśnięcie przycisku Szukaj
 5. wciśniecie przycisku Pokaż eksporty
 6. Eksport CSV

raport_srednie.JPG

Dostęp do list rankingowych

1. Dostęp do list rankingowych jest możliwy z poziomu zakładki Listy studentów.

listy_studentow.png

2. Aby wyświetlić listę rankingową należy wykonać następujące kroki (patrz odpowiednie oznaczenia na poniższym rysunku):

 1. wybór kierunku studiów (ewentualnie semestru)
 2. wciśnięcie przycisku Szukaj
 3. wciśnięcie linka "Pokaż/ukryj kolumny"
 4. wybór kolumn do wyświetlenia: Średnia rank., Suma ECTS do średniej rank., Uznane ECTS rank., Niezaliczone ECTS rank. Braków w planie studiów.
 5. wciśniecie przycisku Pokaż/Ukryj
 6. dwukrotne wciśnięcie linka w nagłówku kolumny Średnia rank., aby posrtować listę malejąco.

listy_rankingowe.png

Przeliczenie indywidualne średniej rankingowej dla studenta - automatycznie

1. Dostęp do przeliczenia średniej rankingowej pojedynczego studenta możliwy jest z poziomu 'Obsługi studenta'

obs_stud.png

2. Aby przeliczyć średnią wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk: 'Przelicz średnią za 1 semestr' lub 'Przelicz średnią za 1 rok'.

przel_ind.png

3. Po wcisnięciu niebieskiego linka Zamknij nastąpi odświeżenie się średniej. Zawsze można obejrzeć diagnostykę obliczonej średniej używając linka (pokaż szczegóły).

Ręczna korekta średniej studenta bez automatycznego przeliczania

1. Z poziomu Obsługi studenta można ręcznie wyedytować każdą średnią. Po ręcznej edycji zostanie ona uwzględniona w listach rankingowych przedstawionych w początkowej sekcji niniejszej instrukcji.

2. Aby wyedytować średnią ręcznie należy (patrz oznaczenia na poniższym rysunku):

 1. wejść do Obsługi studenta
 2. wejść do zakładki 'Średnie rankingowe'
 3. kliknać ikonę edycji - 'żółty ołówek' w aktualnym semestrze akademickim
 4. w wyświetlonym oknie dialogowym wprowadzić ręcznie paaremtry średniej rankingowej
 5. kliknąć przycisk 'Zapisz'

recz_srednia.png


2015-09-23 06:43