[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

1. Diagram klas

Wykonaj samodzielną analizę klas obiektów (nazwy klas, atrybuty, operacje, relacje między klasami), które powinny być zrealizowane w trakcie tworzenia systemu do wspomagania zarządzania warsztatem samochodowym formuły 1. Warsztat powinien umożliwiać ewidencję różnych samochodów, części zamiennych, pracowników, zużycia poszczególnych części itp.

Udokumentuj zadanie za pomocą odpowiedniego diagramu klas. W projekcie uwzględnij co najmniej następujące klasy: samochód, pracownik, kolo, czujnik temperatury, silnik, magazyn, komputer diagnostyczny.

2. Diagram sekwencji

Wykonaj analizę i zamodeluj proces wymiany części w uszkodzonym samochodzie za pomocą diagramu sekwencji.

Oto przykładowy scenariusz tekstualny, który należy zamienić na diagram sekwencji:

 1. Pracownik podłącza komputer diagnostyczny do samochodu.
 2. Pracownik wywołuje procedurę automatycznego testu samochodu.
 3. Samochód informuje o złym stanie bieżnika lewego tylnego koła.
 4. Pracownik usuwa tylne lewe koło z samochodu.
 5. Pracownik sprawdza czy w magazynie jest dostępne nowe koło.
 6. Pracownik pobiera magazynu nowe koło.
 7. Pracownik dodaje nowe koło do samochodu.
 8. Pracownik ponownie uruchamia test diagnostyczny.
 9. Samochód zgłasza awarię czujnika temperatury silnika.
 10. Pracownik usuwa czujnik temperatury z silnika.
 11. Pracownik sprawdza czy w magazynie jest dostępny cz

3. Model komponentów

W kolejnym ćwieczeniu należy zamodelować infrastrukturę systemu komputerowego. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na istsnienie interfejsów komunikacyjnych między poszczególnymi komponentami. Przykładem takiego interfejsu jest np. magistrala USB, magistrala na płycie głównej, karta graficzna, gniazdo analogowe RGB do monitora, port PS/2 do klawiatury i myszki. (osoby bardziej zaawansowane z architektury komputerowej moga opisać architekture bardziej szczegółowo: mostek północny, mostek południowy itp., DMA).

4. Diagram czynności z podziałem na role

Należy dokładnie przeanalizowac zagadnienie. Przejrzeć przykładowe czynności. Rozwinąć je o brakujące kroki, które według Państwa są niezbędne. Zbuduj diagram czynności w procesie realizacji pracy dyplomowej. W diagramie należy uwzględnić podział na role jakie są w tym procesie wykonywane. Załóż, że proces powinien uwzględniać między innymi:


2015-09-23 06:43