[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki formalne i kompilatory

Prowadzący: dr inż. Michał Śmiałek

Przedmiot zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi podstawami konstrukcji kompilatorów. W jego skład wchodzą następujące tematy:

Tematy dotyczące języka UML służą zdefiniowaniu metody projektowania kompilatorów (metody obiektowej) używanej podczas wykładu.

JFK_Wyklad1.pdf

JFK_Wyklad2.pdf

JFK_Wyklad3.pdf

JFK_Wyklad4.pdf

JFK_Wyklad5.pdf

JFK_Wyklad6.pdf

JFK_Wyklad7.pdf

JFK_Wyklad8i9.pdf

JFK_Wyklad8i9.pdf

JFK_Wyklad10.pdf

JFK_Wyklad11.pdf

JFK_Wyklad12.pdf

Literatura:

 1. A. V. Aho, R. Sethi, J. D. Ullman - "Compilers: Principles, Techniques and Tools", Addison-Wesley, 1986 powyższa książka jest również dostępna w wersji polskiej ("Kompilatory: reguły, metody, narzędzia", WNT, 2002)
 2. W. M. Waite, G. Goos - "Konstrukcja kompilatorów", WNT, 1989
 3. John E. Hopcroft , Rajeev Motwani , Jeffrey D. Ullman: "Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń" (org. Introduction to Automata Theory, Languages and Computation), Wydawnictwo PWN, Październik 2005

Regulamin:

 1. Zaliczenie wykładu następuje na podstawie oceny pracy semestralnej oraz egzaminu.
 2. W trakcie semestru można zebrać maksimum 25 punktów. Na tę sumę składają się oceny wykonania zadań wykładowych.
 3. Zadania wykładowe wykonywane w są grupach dwuosobowych tylko podczas wykładu (na drugiej godzinie zajęć).
 4. Osoby, które uzyskają najlepsze wyniki z zadań wykładowych - zostaną zwolnione z egzaminu.
 5. Za egzamin można otrzymać maksimum 75 punktów.
 6. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie w sumie, co najmniej 51 pkt.
 7. Ocena końcowa zależna jest od uzyskanej sumarycznej liczby punktów: 51-60 pkt. = 3,0; 61-70 pkt. = 3,5; 71-80 pkt. = 4,0; 81-90 pkt. = 4,5; 91-100 pkt. = 5,0.

Regulamin promocji:

 1. Osoby, które uzyskały z zadań wykładowych więcej niż 23 pkt. zostają zwolnione z egzaminu z oceną 5.0.
 2. Osoby, które uzyskały z zadań wykładowych więcej niż 22 pkt. zostają zwolnione z egzaminu z oceną 4.5.
 3. Osoby, które uzyskały z zadań wykładowych więcej niż 20 pkt. zostają zwolnione z egzaminu pod warunkiem wykonania pracy domowej w terminie do 4 lutego 2008r. Praca domowa musi zostać oceniona na conajmniej 4.0, w przeciwnym przypadku jej wykonanie nie zwalnia z egzaminu.

 4. Osoby, które otrzymały w promocji 4.5, a chciałyby 5.0 mogą pisać pracę domową (patrz poprzedni punkt).
 5. Promocja obowiązuje tylko w semestrze zimowym 2007/2008.
 6. Każdy ma prawo zrezygnowania z promocji i pisania egzaminu w normalnym trybie.

Egzamin:

 1. Termin I: 4 lutego 2008 (pn), godz. 12:15, sala SK108
 2. Termin II: 11 lutego 2008 (pn), godz. 12:15, sala SK108
 3. Termin poprawkowy: 8 września (pn), godz. 12:15, sala SK107

2015-09-23 06:43