[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Projekt dirdu: moduł wyjścia

[wiki:Jimp1/ProgramowanieProceduralne strona projektu]

Plik nagłówkowy

  1 #ifndef _OUTPUT_H_
  2 #define _OUTPUT_H_
  3                                                   
  4 #include "container.h"
  5 #include <stdio.h>
  6               
  7 /* Wypisuje grupy na out.
  8  Posluguje się init_iterator i next_item != NULL do iteracji po grupach
  9 */                                    
 10 void output( FILE *out, void (*init_iterator) ( void ), group_t * (*next_item) (void) );
 11                                                   
 12 #endif
 13 

Implementacja funkcji output może być przykładowym zadaniem domowym.


2015-09-23 06:43