[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodologia programowania I, laboratorium

1. Zajęcia wstępne

Tematyka: zapoznanie sie ze środowiskiem pracy: SO, edytor,

Wymagania wstępne: brak

Materiały pomocnicze:

 1. Edytor vi - w większości systemów uniksopodobnych istnieje polecenie vimtutor uruchamiające półgodzinną, interaktywna lekcję vi/vim

 2. Poruszanie się w uniksie: podstawowe polecenia shella

Opis ogólny:

W trakcie zajęć nauczymy się logować do systemu, poruszać w linuksowym (uniksowym) systemie plików, wykonywać podstawową edycję programu przy pomocy edytora vi(m) i kompilować proste programy w C.

Większość czasu spędzimy wykonując w kółko dwa polecenia:

vi program.c
cc -Wall program.c

Program szczegółowy:

  1  #include <stdio.h>
  2 
  3  main() {
  4    printf( "Dzien dobry!" );
  5    return 1;
  6  }

  1  #include <stdio.h>
  2 
  3  main() {
  4    double s;
  5    double x;
  6 
  7    do {
  8     printf( "%g + ", s );  /* skasowac jeden z cudzyslowow */
  9     sscanf( "%lf", &x );  /* usunac przecinek pom. argumentami */
 10     s += x;         /* zamienic miejscami x i s */
 11     printf( "= %g\n", s ); /* zmienic printf na print */
 12    } while( x != 0.0 );    /* usunac ten srednik */
 13    printf( "Wynik ostateczny= %g\n", s );
 14 
 15    retun 0;
 16  }

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 int 
  4 main()
  5 {
  6     printf("Programuje w c !\n");
  7     return 0;
  8 }

  1 /* inna wersja kalkulatora */
  2 #include <stdio.h>
  3 
  4 int 
  5 main()
  6 {
  7     double     s = 0;
  8     double     x = 0;
  9     do {
 10         printf("Podaj liczbe:");
 11         scanf("%lf", &x);
 12         s += x;
 13         printf("suma= %f\n", s);
 14     } while (x != 0);
 15     return 0;
 16 }

  1 /* Suma argumentow z linii polecen */
  2 #include <stdio.h>
  3 #include <stdlib.h>
  4 
  5 int 
  6 main(int argc, char *argv[])
  7 {
  8     double     s = 0;
  9 
 10     while (--argc) {
 11         s += atof(argv[argc]);
 12         printf("Suma = %f\n", s);
 13     }
 14     printf("\nsuma koncowa = %g\n", s);
 15     return 0;
 16 }

  1 /* Pakowanie argumentow do wektora,
  2  definicja i wywolanie funkcji wypisujacej wektor
  3 */
  4 #include <stdio.h>
  5 #include <stdlib.h>
  6 
  7 void 
  8 pokazwektor(double v[], int n)
  9 {
 10     int       i;
 11     printf(" [");
 12     for (i = 0; i < n; i++)
 13         printf(" %g", v[i]);
 14     printf(" ]\n");
 15 }
 16 
 17 
 18 int 
 19 main(int argc, char *argv[])
 20 {
 21     double     v[100];
 22     int       i = 0;
 23     while (--argc)
 24         v[i++] = atof(argv[argc]);
 25     pokazwektor(v, i);
 26     return 0;
 27 }

  1 /* Pakowanie argumentow do wektora,
  2  definicja i wywolanie
  3    funkcji wypisujacej wektor
  4    funkcji sumujacej elementy wektora
  5 */
  6 #include <stdio.h>
  7 #include <stdlib.h>
  8 
  9 void 
 10 pokazwektor(double v[], int n)
 11 {
 12     int       i;
 13     printf(" [");
 14     for (i = 0; i < n; i++)
 15         printf(" %g", v[i]);
 16     printf(" ]\n");
 17 }
 18 
 19 double 
 20 suma(double v[], int n)
 21 {
 22     int       i;
 23     double     s = 0;
 24     for (i = 0; i < n; i++) {
 25         s += v[i];
 26     }
 27     return s;
 28 }
 29 
 30 int 
 31 main(int argc, char *argv[])
 32 {
 33     double     v[100];
 34     int       i = 0;
 35     while (--argc)
 36         v[i++] = atof(argv[argc]);
 37     pokazwektor(v, i);
 38     printf("Suma: %g\n", suma(v, i));
 39     return 0;
 40 }

2015-09-23 06:43