[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodologia programowania I, laboratorium

Temat 3. Tablice wielowymiarowe

Tematyka: tablice wielowymiarowe

Wymagania wstępne: Kernighan i Ritchie: rozdziały: 5.1-5.8

Program szczegółowy:

Teksty programów:

  1 /* Trojkat Pascala: demonstracja tablic dwuwymiarowych
  2  jstar@iem.pw.edu.pl 2002.12.12
  3  Program dydaktyczny.
  4 
  5  Trojkat Pascala to macierz dwuwymiarowa, budowana wg.
  6  nastepujacego schematu:
  7   w n-tym wierszu jest n+1 elementow,
  8   skrajne elementy to jedynki,
  9   pozostale spelniaja zaleznosc: pt(i,j)= pt(i-1,j-1) + pt(i-1,j)
 10  ( czyli:
 11      1
 12     1 1
 13     1 2 1 
 14    1 3 3 1
 15    1 ..... 1
 16 
 17   W naszym programie przechowujemy ja w postaci macierzy:
 18    1
 19    1 1
 20    1 2 1
 21    1 3 3 1
 22    1 4 6 4 1 
 23    .....
 24   ktora, jak widac, moze miec rozna liczbe elementow w wierszu.
 25  )
 26 */
 27 
 28 #include <stdio.h>
 29 #include <stdlib.h>
 30 
 31 #define MAX_N 10
 32 
 33 /* Funkcje generuja trojkat Pascala o n wierszach
 34  w okreslonej przez drugi argument strukturze danych
 35 */
 36 
 37 /* Pierwsza wersja: statyczna tablica dwuwymiarowa
 38 */
 39 void pascaltriangle_s( int n, int pt[][MAX_N] ) {
 40  int i,j;
 41 
 42  if( n >= MAX_N )
 43    return;
 44 
 45  for( i= 0; i < n; i++ ) {
 46    pt[i][0]= 1;
 47    for( j= 1; j < i; j++ )
 48     pt[i][j]= pt[i-1][j-1] + pt[i-1][j];
 49    pt[i][i]= 1;
 50  }
 51 }
 52 
 53 /* Druga wersja: dynamiczna tablica dwuwymiarowa
 54 */
 55 void pascaltriangle_d( int n, int* pt[] ) {       
 56  int i,j;
 57 
 58  for( i= 0; i < n; i++ ) {    
 59    if( (pt[i]= malloc( sizeof(int)*(i+1) )) == NULL )
 60     return;
 61    pt[i][0]= 1;  
 62    for( j= 1; j < i; j++ )    
 63     pt[i][j]= pt[i-1][j-1] + pt[i-1][j];  
 64    pt[i][i]= 1;  
 65  }  
 66 }
 67 
 68 /* Trzecia wersja: wskaznik (wektor)
 69 */
 70 void pascaltriangle_v( int n, int** pt_p ) {
 71  int i,j;
 72  int *pt;
 73 
 74  /* alokacja pamieci: trojkat o glebokosci n ma (n+1)*n/2 elementow */
 75  if( (pt= malloc( sizeof *pt * (n+1)*n/2 )) == NULL )
 76    return;
 77 
 78  for( i= 0; i < n; i++ ) {
 79    *(pt+(i+1)*i/2)= 1;  /* lacznie w poprzednich wierszach jest (i+1)*i/2 elementow */
 80    for( j= 1; j < i; j++ )
 81     *(pt+(i+1)*i/2+j)= *(pt+(i-1)*i/2+j-1) + *(pt+(i-1)*i/2+j);
 82    *(pt+(i+1)*i/2+i)= 1;
 83  }
 84 /* wydruk kontrolny - aby go uaktywnic trzeba kompilowac
 85  program ze zdefiniowanym parametrem TEST:
 86  cc -DTEST pt.c
 87 */
 88 #ifdef TEST
 89  for( i= 0; i < (n+1)*n/2; i++ )
 90    fprintf( stderr, "%4i ", *(pt+i) );
 91  fprintf( stderr, "\n" );
 92 #endif
 93  *pt_p= pt;
 94 }
 95 
 96 /* Prawda, ze wypelnianie wektora nie wyglada zbyt czytelnie ?
 97  W funkcji main posluzymy sie do tego celu zdefiniowanym tu makrem PT:
 98 */
 99 
 100 #define PT(pt,i,j) ( *((pt)+((i)+1)*(i)/2+(j)) ) /* dostep do pt(i,j) */
 101 
 102 /* Makro PT tez jes nieczytelne, ale jego zastosowanie juz tak. */
 103 
 104 main( int argc, char **argv ) {
 105  int n= argc > 1 ? atoi( argv[1] ) : 10;
 106 
 107  int pts[MAX_N][MAX_N];
 108  int *ptd[10*MAX_N];
 109  int *ptp;
 110 
 111  int i,j;
 112 
 113 
 114  /* Tworzymy trojkaty przy pomocy roznych metod: 
 115 
 116    Prosze zwrocic uwage na rozne ograniczenia co do wartosci n
 117  */
 118 
 119  fprintf( stderr, "Tworze Trojkat Pascala w statycznej tablicy:\n" );
 120  if( n >= MAX_N ) {
 121    fprintf( stderr, "Zbyt duze n=%i, powinno byc <%i -- nie moge utworzyc TP\n", n, MAX_N );
 122  } else {
 123 
 124    pascaltriangle_s( n, pts );
 125 
 126    fprintf( stderr, "utworzony TP\n" );
 127    for( i= 0; i < n; i++ ) {
 128     for( j=0; j <= i; j++ )
 129       printf( "%4i ", pts[i][j] );
 130     printf( "\n" );
 131    }
 132    printf( "---\n" );
 133  }
 134 
 135  fprintf( stderr, "Tworze Trojkat Pascala w tablicy wskaznikow:\n" );
 136  if( n >= 10*MAX_N ) {
 137    fprintf( stderr, "Zbyt duze n=%i, powinno byc <%i -- nie moge utworzyc TP\n", n, MAX_N );
 138  } else {
 139 
 140   pascaltriangle_d( n, ptd );
 141 
 142   fprintf( stderr, "utworzony TP\n" );
 143   for( i= 0; i < n; i++ ) {
 144     for( j=n-1; j > i; j-- )
 145      printf( "  " );
 146     for( j=0; j <= i; j++ )
 147      printf( "%4i ", *(ptd[i]+j) );
 148     printf( "\n" );
 149    }
 150    printf( "---\n" );
 151  }
 152 
 153  fprintf( stderr, "Tworze Trojkat Pascala w wektorze:\n" );
 154  pascaltriangle_v( n, &ptp );
 155     
 156  fprintf( stderr, "utworzony TP\n" );
 157  for( i= 0; i < n; i++ ) {    
 158    for( j=0; j <= i; j++ )
 159     printf( "%4i ", PT( ptp, i,j ) ); /* makro PT pozwala dostac sie
 160                        do (i,j) elementu trojkata Pascala
 161                        wskazywanego przez ptp */
 162    printf( "\n" );
 163  }
 164  printf( "---\n" );
 165 
 166  return 0;
 167 }

Macierz 2D przechowywana w formie wektora wskaźników na kolumny.

Plik nagłówkowy:

  1 #ifndef _MATRIX_H
  2 #define _MATRIX_H
  3 
  4 typedef struct {
  5  double **p; /* pointers to columns */
  6  int rn;
  7  int cn;
  8 } matrix_t;
  9 
 10 /** zrob (zaalokuj pamiec) macierz o zadanych wymiarach */
 11 matrix_t make_matrix( int rn, int cn );
 12 
 13 /** wstaw a[i][j] = x */
 14 int insert( matrix_t *a, int i, int j, double x );
 15 
 16 /** pobierz a[i][j] */
 17 double get( matrix_t *a, int i, int j );
 18 
 19 #include <stdio.h>
 20 
 21 /** wypisz macierz */
 22 void print( matrix_t *a, FILE *out );
 23 
 24 #endif
 25 

Implementacja:

  1 #include "matrix.h"
  2 #include <stdlib.h>
  3 
  4 matrix_t make_matrix( int rn, int cn )
  5 {
  6     matrix_t nm;
  7 
  8     int i;
  9 
 10     nm.p = malloc( cn * sizeof * nm.p );
 11 
 12     for( i= 0; i < cn; i++ )
 13         nm.p[i] = malloc( rn * sizeof * nm.p[i] );
 14 
 15     nm.cn = cn;
 16     nm.rn = rn;
 17 
 18 
 19     return nm;
 20 }
 21 
 22 int insert( matrix_t *a, int i, int j, double x )
 23 {
 24  if( i >= 0 && i < (*a).rn && j >= 0 && j < (*a).cn ) {
 25   (*a).p[j][i] = x;
 26     return 0;
 27     } else {
 28         return 1;
 29     }
 30 }
 31 
 32 double get( matrix_t *a, int i, int j )
 33 {
 34     return a->p[j][i];
 35 }
 36 
 37 void print( matrix_t *a, FILE *out )
 38 {
 39     int i,j;
 40     
 41     fprintf( out, "%d x %d [\n", a->rn, a->cn );
 42 
 43     for( i= 0; i < a->rn; i++ ) {
 44         for( j= 0; j < a->cn; j++ )
 45             fprintf( out, "\t%g", a->p[j][i] );
 46         fprintf( out, "\n" );
 47     }
 48     fprintf( out, "]\n" );
 49 }

Test:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include "matrix.h"
  4 
  5 int
  6 main( int argc, char **argv )
  7 {
  8  int n = argc > 1 ? atoi( argv[1] ) : 5;
  9  int m = argc > 2 ? atoi( argv[2] ) : 5;
 10 
 11  matrix_t a = make_matrix( n, m );
 12 
 13  int i, j;
 14 
 15  for( i= 0; i < n; i++ )
 16   for( j= 0; j < m; j++ )
 17    insert( &a, i, j, i*10.+j );
 18 
 19  print( &a, stdout );
 20 
 21  printf( "a[%d][%d]=%g\n", n/2, m/2, get( &a, n/2, m/2 ) );
 22 
 23  return 0;
 24 }

2015-09-23 06:43