[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium ,,Języki i metodyka programowania I''

Projekt indywidualny: Drzewo wywołań funkcji w programach w C

Proszę zaprojektować i wykonać program wypisujący drzewo wywołań funkcji na podstawie analizy programu w języku C.

Program ma być wywoływany z listą argumentów - nazw plików zawierających kod w jęz. C. Program ma czytać te pliki i na ich podstawie budować strukturę danych określającą z jakich funkcji składa się analizowany kod i jak te funkcje są powiązane wywołaniami. Na zakończenie program powinien wypisywać drzewo wywołań funkcji.

Na przykład wyobraźmy sobie plik źródłowy o postaci:

  1 int fa( int x ) {
  2  return 2*x;
  3 }
  4 
  5 int fb( int x ) {
  6  x= fc(x);
  7  return 2*fa(x);
  8 }
  9 
 10 int main( ) {
 11  int i= 5;
 12  printf( "funkcjaa(%i)=%i", i, fa(i) );
 13  printf( "funkcjab(%i)=%i", i, fb(i) );
 14  printf( "funkcjac(%i)=%i", i, fc(i) );
 15  return 0;
 16 }

Po przeczytaniu takiego pliku "nasz" program powinien wypisywać coś w rodzaju:

Plik p.c:

  Funkcja fa:

  Funkcja fb:
   Wywołuje:
     fc
     fa

  Funkcja main:
   Wywołuje:
     printf (3 razy)
     fa
     fb
     fc
 1. Program powinien umożliwiać:
  • . przetwarzanie dowolnie wielu plików w jednym przebiegu
  • . ignorowanie pewnych funkcji (zgodnie z lista domyślną, lub listą dostarczoną przez użytkownika)
  • . wypisywanie numerów linii, gdzie rozpoczyna i kończy się funkcja oraz gdzie są wywoływane poszczególne funkcje
 2. Program powinien poprawnie reagować na niezbilansowanie nawiasów klamrowych w plikach źródłowych.
 3. Program powinien poprawnie obsługiwać komentarze

 4. Program ma być zbudowany modularnie. Podział na pliki źródłowe ma być odzwierciedleniem funkcjonalnej struktury programu.
  • Lista modułów:
  • . analizator leksykalny
  • . kontener danych
  • . lista funkcji pomijanych
  • . formater wydruku
  • . sterowanie
 5. Opcje:
  • . ignorowania makrodefinicji: Jeżeli w pliku źródłowym występuje np. makrodefinicja

  #define max(A,B) ((A)>(B)?(A):(B))

  int fx( double a ) {
   ....
   cos_tam= max( cos, cos_innego );
   ...
  }

2015-09-23 06:43