[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium ,,Języki i metodyka programowania I''

Projekt indywidualny: Generator siatek elementów skończonych 3D

Proszę zaprojektować i wykonać program generujący siatkę sześciościanów lub czworościanów (w zależności o wyboru użytkownika) w podanym obszarze prostopadłościennym. Program powinien umożliwiać generację siatki o nierównomiernej gęstości: określenia kilku (<= 10) punktów i zadania gęstości siatki w ich pobliżu. Przez gęstość siatki należy rozumieć długość boku generowanego elementu.

Wygenerowana siatka powinna być zapisana w formacie biblioteki Diffpack. Przykładowy plik (ASCII)

Uwaga przykładowy plik przygotowany dla Fivera (odpowiednie zakończenia nowych linii w pliku, zgodne ze standardem Microsoft Windows): Przykładowy plik (ASCII-Windows)

Przykładowa siatka czworościenna

Instalator programu umożliwiającego wizualizację wygenerowanej siatki pracujący pod systemem Windows! (Uwaga! Zakończenia linii w plikach z wygenerowanymi siatkami muszą być w formacie Windows - czyli muszą składać się z dwóch znaków: CR/LF) fiver_setup_win.exe

Krótka instrukcja używania programu


2015-09-23 06:43