[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium ,,Języki i metodyka programowania I''

Projekt indywidualny: Obskurator w C

Proszę zaprojektować i wykonać program zmieniający program zapisany w języku C w taki sposób, aby trudno było go zrozumieć.

Program powinien umożliwiać przetwarzanie programów składających się z wielu plików i odwracanie skutków obskuracji.

Przykład - program oryginalny:

  1 #include <math.h>
  2 
  3 double delta( double a, double b, double c )
  4 {
  5  return b*b-4*a*c;
  6 }
  7 
  8 int real_roots( double a, double b, double c, double *x1, double *x2 )
  9 {
 10  double del= delta( a, b, c );
 11 
 12  if( del < 0 )
 13   return 1;  /* brak pierwiastkow */
 14 
 15  if( a == 0 ) {
 16   if( b == 0 )
 17    return 1;
 18   else {
 19    *x1 = *x2 = - c /b;
 20    return 0;
 21   }
 22  }
 23 
 24  del= sqrt( del );
 25  *x1 = ( -b - del ) / 2 / a;
 26  *x2 = ( -b + del ) / 2 / a;
 27  return 0;
 28 }

Przykład - program po obskuracji (działa tak samo ;-):

  1 #include <math.h>
  2 double va0(double v0,double v1,double v2){return v1*v1-4*v0*v2;}
  3 int va1(double v3,double v4,double v5,double *v6,double *v7){double 
  4 v8=va0(v3,v4,v5);if(v8<0)return 1;if(v3==0){if(v4==0)return 1;else{
  5 *v6=*v7=-v5/v4;return 0;}}v8=sqrt(v8);*v6=(-v4-v8)/2/v3;*v7=(-v4+
  6 v8)/2/v3;return 0;}

Wskazówki:


2015-09-23 06:43