[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium ,,Języki i metodyka programowania I''

Projekt indywidualny: parser wyrażeń zapisanych w notacji wrostkowej

Proszę napisać program umożliwiający przechowywanie wyrażeń algebraicznych i obliczanie wartości tych wyrażeń dla zadanych wartości zmiennych.

Program powinien działać mniej-więcej tak:

jstar@edi:~$ myparser
? define( EXPR_A: a+b*3/c );
? define( EXPR_B: a+b );
? calculate( EXPR_B, a=2. b=2 );
=4
? calculate( EXPR_B, a=2, b=7 );
=9
? calculate( EXPR_A, a=2, b=2 );
! 'c' value is unknown
? calculate( EXPR_A, a=2, b=2, c=1 );
=8
? end
jstar@edi:~$

2015-09-23 06:43