[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium ,,Języki i metodyka programowania I''

Projekt indywidualny: Iteracyjny solver do rzadkich układów równań

Proszę napisać funkcję (i stosowny program testujący tę funkcję) rozwiązującą iteracyjnie rzadki, symetryczny układ równań liniowych.

Macierz ma być przechowywana w pamięci w efektywny sposób.

Materiały pomocnicze:


2015-09-23 06:43