[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium ,,Języki i metodyka programowania I''

Tematy projektów

Aktualne

  1. Obskurator programów w C

  2. Generator siatki elementów skończonych 3D

  3. Iteracyjny solver dla rzadkich układów równań liniowych

  4. Parser wyrażeń zapisanych w notacji wrostkowej

Stare

  1. Drzewo wywołań funkcji w programach w C

  2. Generator siatek różnicowych 2D

  3. Generator listy studentów

  4. Analizator jakości siatek trójkątnych

  5. Generator plików CBlock na podstawie przekrojów 2D


2015-09-23 06:43