[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Projektowanie programu - przykład

Posłużymy się przykładem programu, który na podstawie pliku tekstowego o postaci:

dowolny tekst
<strona>1</strona>
dowolny tekst
<rozdzial>Wstep</rozdzial>
dowolny tekst
<podrozdzial>Wprowadzenie</podrozdzial>
dowolny tekst
<podpodrozdzial>Oznaczenia</podpodrozdzial>
dowolny tekst
<strona>2</strona>
dowolny tekst
<podpodrozdzial>Założenia</podpodrozdzial>
dowolny tekst
... itd

Tworzy spis treści, np.

1.    Wstep ............................................     1
1.1.   Wprowadzenie .....................................     1
1.1.1.  Oznaczenia .......................................     1
1.1.2.  Założenia ........................................     2

Podzielimy program na trzy moduły:

Opracujemy pierwsze przybliżenie rozwiązania (kod można ściągnąć z http://www.iem.pw.edu.pl/~jstar/dyd/w_jimp2/2004-2005/r1.tgz) i stwierdzimy, że nie jest to kod idealny.

Zadanie domowe po pierwszych zajęciach: zastanowić się nad tym, co jest w tym kodzie zrobione źle.

Na kolejnym wykładzie zastanowimy się nad poprawieniem kodu. Stwierdzimy, że podstawowe błędy to:

Poprawiona wersja kodu to http://www.iem.pw.edu.pl/~jstar/dyd/w_jimp2/2004-2005/r2.tgz.

Następnie zbadamy, czy nie możnaby zrobić funkcji formatującej wyjście zgodnie z formatem zadanym przez użytkownika, w linii polecenia. W wyniku pierwszych eksperymantów pojawia się problem, który ilustruje zamieszczony poniżej prosty programik:

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 /*
  4 Potraktuj pierwszy argument jako format sluzacy
  5 do wypisania na stderr kolejnych argumentow (traktowanych jako napisy)
  6 */
  7 
  8 /* Uwaga: program jest zly - nie dziala, jak oczekujemy */
  9 
 10 int main( int argc, char **argv ) {
 11  int i;
 12  if( argc > 2 ) {
 13   for( i= 2; i < argc; i++ )
 14    fprintf( stderr, argv[1], argv[i] );
 15   fprintf( stderr, "\n---\n" );
 16   return 0;
 17  }
 18  return 1;
 19 }

Problem polega na tym, że program nie działa tak, jak moglibyśmy oczekiwać. Przykladowe jego wywołanie może wyglądać tak:

oer:~/jimp2/format> ./f "%s\n" ala ma kota
ala\nma\nkota\n

Widać, że program nie zmienia linii po wypisaniu kolejnych argumentów, ale wypisuje między nimi po prostu literalnie napis "\n".

W domu powinni się Państwo zastanowić, dlaczego tak jest i jak to poprawić.

Na kolejnych zajęciach pokazaliśmy, na czym problem polega i zaproponowaliśmy rozwiązanie:

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 /*
  4 Potraktuj pierwszy argument jako format sluzacy
  5 do wypisania na stderr kolejnych argumentow (traktowanych jako napisy)
  6 */
  7 
  8 char *
  9 specchartr (char *s)
 10 {
 11  char *pi = s;
 12  char *po = s;
 13 
 14 #ifdef DEBUG
 15  fprintf( stderr, "s=<%s>\n", s );
 16 #endif
 17 
 18  while (*pi) {
 19   if (*pi == '\\') {
 20    switch (*(pi + 1)) {
 21    case 'n':
 22     *po++ = '\n';
 23     pi += 2;
 24     break;
 25    case 't':
 26     *po++ = '\t';
 27     pi += 2;
 28     break;
 29    case 'v':
 30     *po++ = '\v';
 31     pi += 2;
 32     break;
 33    case 'b':
 34     *po++ = '\b';
 35     pi += 2;
 36     break;
 37    case 'r':
 38     *po++ = '\r';
 39     pi += 2;
 40     break;
 41    case 'f':
 42     *po++ = '\f';
 43     pi += 2;
 44     break;
 45    case 'a':
 46     *po++ = '\a';
 47     pi += 2;
 48     break;
 49    case '\\':
 50     *po++ = '\\';
 51     pi += 2;
 52     break;
 53    case '?':
 54     *po++ = '\?';
 55     pi += 2;
 56     break;
 57    case '\'':
 58     *po++ = '\'';
 59     pi += 2;
 60     break;
 61    case '"':
 62     *po++ = '\"';
 63     pi += 2;
 64     break;
 65    default:
 66     *po++ = *pi++;
 67     break;
 68    }
 69   }
 70   else {
 71    *po++ = *pi++;
 72   }
 73  }
 74  *po++ = *pi++;
 75 
 76 #ifdef DEBUG
 77  fprintf( stderr, "s=<%s>\n", s );
 78 #endif
 79 
 80  return s;
 81 }
 82 
 83 /* Test: traktujemy pierwszy argument wywołania jako format
 84  do wypisania kolejnych argumentów
 85 */
 86 
 87 int
 88 main (int argc, char **argv)
 89 {
 90  int i;
 91  if (argc > 2) {
 92   specchartr( argv[1] );
 93   for (i = 2; i < argc; i++)
 94    fprintf (stderr, argv[1], argv[i]);
 95   fprintf (stderr, "\n");
 96   return 0;
 97  }
 98  return 1;
 99 }

Poprawimy też trochę nasz projekt, wykorzystując wyrażenia regularne. Ostateczna wersja jest w archiwum http://www.iem.pw.edu.pl/~jstar/dyd/w_jimp2/2004-2005/rozdzialy.tgz


2015-09-23 06:43