[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodologia programowania 1

Laboratorium

Wytyczne do projektu implementacji

  1. Kod powinien być podzielony na moduły. Kryterium podziału powinny być funkcje modułów: każdy moduł powinien mieć ściśle zdefiniowaną, odrębną i możliwie prostą funkcjonalność.
  2. Modułową strukturę programu (moduły i interfejsy) należy przedstawić w postaci schematu (rysunku).
  3. Komunikacja pomiędzy modułami odbywa się za pomoca funkcji. Należy unikać zmiennych globalnych.
  4. Każdy moduł powinien być możliwie hermetyczny - udostępniać innym modułom tylko funkcje interfejsu i ukrywać swoją implementację.
  5. Kod modułu zawarty jest w co najmniej jednym pliku nagłówkowym i pliku zawierającym kod wykonywalny. Bardziej skomplikowany moduł może składać się z większej liczby plików, ale zawsze należy wyróżnić jeden plik nagłówkowy zawierający tylko deklaracje zewnętrznego interfejsu.
  6. Program musi być budowany za pomocą programu make.

2015-09-23 06:43