[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Tworzenie prostego programu - Przykład

Zadanie

Dana jest baza danych (wyniki pomiarów) o następującej postaci:

t1|u1|i1|T1 t2|u2|i2|T2 ...

Gdzie t,u,i,T są liczbami rzeczywistymi.

Należy napisać program, który wybierze z bazy wybrane kolumny, z określonym zakresem wartości lub usunie wszystkie rekordy z wartością danej kolumny z zadanego przedziału. Dodatkowo program powinien umożliwiać sortowanie wyniku w/g wybranej kolumny rosnąco lub malejąco.

Opis funkcjonalny

1. Specyfikacja danych wejściowych:

2. Specyfikacja danych wyjściowych:

3. Specyfikacja sterowania:

Opis implementacji

1. Język programowania: C

2. Struktury danych:

3. Funkcje obsługuj^ace struktury:

3. Dane:

4. Funkcja main (szkic):

Pliki:

Można je pobrać [attachment:wybierz.tgz tutaj] (archiwum tgz).

Ćwiczenie: Napisać i uruchomić program.


2015-09-23 06:43