[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania

Przykłady z wykładów w semestrze jesiennym 2011

Wykład II, 11 października 2011

Zajmowaliśmy się najpierw znakami - pokazaliśmy, że zmienna typu char przechowuje niewielką (0-255) liczbę całkowitą:

  1 /* Wypisujemy tabele:
  2  kod-dziesietny = kod-heksa = 'znak'
  3  w podanym przedziale kodow
  4 */
  5 #include <stdio.h>
  6 #include <stdlib.h>
  7 
  8 int
  9 main( int argc, char *argv[] ) {
 10     int p = atoi( argv[1] );
 11  int k = atoi( argv[2] );
 12  int i;
 13 
 14     for( i= p; i <= k; i++ ) 
 15         printf( "%d(10) = %x(16) = '%c'\n", i, i, i );
 16 
 17     return 0;
 18 }

  1 /* Wypisujemy tabele:
  2  kod-dziesietny = kod-heksa = 'znak'
  3  w podanym przedziale znakow
  4 */
  5 #include <stdio.h>
  6 #include <stdlib.h>
  7 
  8 int
  9 main( int argc, char *argv[] ) {
 10     int p = argc > 1 ? argv[1][0] : 'A';
 11  int k = argc > 2 ? argv[2][0] : 'Z';
 12  int i;
 13 
 14     for( i= p; i <= k; i++ ) 
 15         printf( "%d(10) = %x(16) = '%c'\n", i, i, i );
 16 
 17     return 0;
 18 }

Pokazaliśmy też, że możemy wykorzystywać znaki jako liczby - np. do indeksowania tablicy w programie zliczającym wystąpienia znaków w pliku:

  1 /* Zliczamy wystapienia poszczegolnych bajtow 
  2  w podanym pliku
  3 */
  4 #include <stdio.h>
  5 
  6 #define MAXBYTE 256
  7 
  8 int
  9 main( int argc, char *argv[] ) {
 10  FILE* in = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 11  int c;
 12     unsigned long p[MAXBYTE];
 13  int i;
 14 
 15  if( in == NULL ) {
 16         printf( "%s: nie moge czytac pliku \"%s\" !\n", argv[0], argv[1] );
 17         return 1;
 18     }
 19 
 20     for( i= 0; i < MAXBYTE; i++ )
 21         p[i]= 0;
 22 
 23  while( (c= fgetc(in)) != EOF )
 24             p[c]++;
 25 
 26     for( i= 0; i < MAXBYTE; i++ ) {
 27         if( p[i] > 0 ) {
 28             printf( "'%c' %02x# \t-> %ld\n", i, i, p[i] );
 29         }
 30     }
 31 
 32     return 0;
 33 }

2015-09-23 06:44