[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania - kurs w sem. zimowym 2010/2011

Wykład I: 5 października 2010

Mówiliśmy o podstawowych zasadach tworzenia programu:

Wspominaliśmy o dwóch skrajnych metodach tworzenia systemów oprogramowania: modelu wodospadowym (kaskadowym) i programowaniu ekstremalnym. Wskazaliśmy, że niezależnie od przyjętego modelu, proces programowania jest iteracyjny: musimy nawracać do poprzednich faz, a własciwa metodyka programowania ma za zadanie zmniejszyć ból (nakłady pracy) związane z tymi nawrotami.

Druga część wykładu byla poświęcona rozpoznaniu walką języka C. W tym celu napisaliśmy prosty program:

  1 #include <stdio.h> /* pozwala kompilatorowi sprawdzić, 
  2            czy poprawnie wywołujemy funkcję printf */
  3 
  4 double sum( double v[], int n )  /* tablicę v i zmienną n nazywamy argumentami formalnymi */
  5 {
  6   int i;            /* zmienna i jest lokalna dla funkcji sum */
  7   double s= 0;         /* dobrze jest inicjowac zmienne jak najwcześniej */
  8 
  9   for( i= 0; i < n; i++ )    /* for to najczęstsza pętla w C */
 10     s += v[i];        /* C ma bogaty zestaw operatorów: += oznacza "dodaj do" */
 11 
 12   return s;
 13 }
 14 
 15 int main( int argc, char * argv[] ) /* na razie nie wykorzystujemy argc i argv 
 16                    - zajmiemy się tym za tydzień */
 17 {
 18   double a[] = { .1, .2, .3, .4, .5 }; /* tworzymy 5-elementową tablicę a */
 19 
 20   double x = sum( a, 3 );        /* suma pierwszych trzech elementów, itd. */
 21 
 22   printf( "suma elementow 1-3 = %f\n", x ); 
 23 
 24   printf( "suma elementow 1-4 = %f\n", sum( a, 4 ) );
 25 
 26   x = sum( a, 5 );
 27 
 28   printf( "suma wszystkich = %f\n", x );
 29 
 30   return 0;                /* zwracana wartość (0) jest 
 31                        przekazywana do systemu
 32                        za tydzień nauczymy się to wykorzystywać */
 33 }


Strona przedmiotu Języki i metodyka programowania I


2015-09-23 06:44