[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania

Przykłady z wykładów w semestrze jesiennym 2011

Wykład I, 4 października 2011

Mówiliśmy o strukturze programu w jęz. C: program składa się z funkcji, jest przynajmniej jedna - main, argumenty tej funkcji to nazwa programu i napisy podane w linii uruchamiającej polecenie.

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 int main( int argc, char *argv[] )
  4 {
  5     int i;
  6 
  7     for( i = 1; i < argc; i++ )
  8         printf( "%s\n", argv[i] );
  9 
 10     return 0;
 11 }

Program kompilujemy przy pomocy polecenia cc <nazwa-pliku-z-programem>, plik zawierający program musi mieć rozszerzenie .c, w wyniku kompilacji powstaje plik a.out, który możemy uruchomić:

jstar-lap:~/jimp/w1> cc p1.c 
jstar-lap:~/jimp/w1> ./a.out 
jstar-lap:~/jimp/w1> ./a.out ala ma kota
ala
ma
kota
jstar-lap:~/jimp/w1> 

Napisy mogą byc zamieniane na liczby przy pomocy funkcji atof:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 
  4 int main( int argc, char *argv [] )
  5 {
  6     double s= 0;
  7     int i;
  8 
  9  for( i= 1; i < argc; i++ ) {
 10         double x= atof( argv[i] );
 11         s += x;
 12     }
 13 
 14     printf( "%g\n", s );
 15 
 16     return 0;
 17 }

jstar-lap:~/jimp/w1> cc p2.c 
jstar-lap:~/jimp/w1> ./a.out 1 2 3
6
jstar-lap:~/jimp/w1> ./a.out .5 .3
0.8
jstar-lap:~/jimp/w1>

Program może się składać z więcej niż jednej funkcji:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 
  4 double suma( double v[], int n ) {
  5     double s= 0;
  6     int i;
  7     for( i= 0; i < n; i++ )
  8         s += v[i];
  9 
 10     return s;
 11 }
 12 
 13 int main( int argc, char *argv [] )
 14 {
 15     int i;
 16  double t[100];
 17 
 18  for( i= 1; i < argc; i++ ) {
 19         double x= atof( argv[i] );
 20         t[i-1]= x;
 21     }
 22 
 23     printf( "%g\n", suma( t, argc-1 ) );
 24 
 25     return 0;
 26 }

Przy kompilacji możemy zażyczyć sobie, aby plik wykonywalny nazywał się inaczej, niż a.out:

jstar-lap:~/jimp/w1> cc p3.c -o sum
jstar-lap:~/jimp/w1> ./sum 1 2 3 4
10
jstar-lap:~/jimp/w1> ./sum .1 .2 .3 .4
1
jstar-lap:~/jimp/w1>

2015-09-23 06:44