[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania

Przykłady z wykładów w semestrze jesiennym 2011

Wykład VIII, 6 grudnia 2011

Było sporo gadania: o rozwiązywaniu układów równań i o reprezentacji tablic wielowymiarowych w języku C. Napisaliśmy wspólnie kod do elementarnych operacjach na tablicy 2D podanej w postaci pliku podobnego do tego:

3 4
 3.0 5.0 7.0 18
2.0 4.0 -3.0 21
1.0 0.0 20.0  5

Nasze funkcje umieją czytać i pisać takie macierze oraz zmieniać wartości ich elementów:

  1 #ifndef _MAT_H_
  2 #define _MAT_H_
  3 
  4 #include <stdio.h>
  5 
  6 typedef struct {
  7     int rn;
  8     int cn;
  9     double *v;
 10 } mat_t;
 11 
 12 mat_t *alloc_mat( int r, int c ); // allokacja pamięci na miacierz r x c
 13 
 14 mat_t *read_mat( FILE *inp ); // czyta macierz z inp
 15 
 16 void write_mat( mat_t *m, FILE *out ); // pisze macierz do out
 17 
 18 int set_mat( mat_t *m, int i, int j, double x ); // ustawia m[i,j]= x
 19 
 20 #endif
 21 

  1 #include "mat.h"
  2 
  3 #include <stdlib.h>
  4 
  5 mat_t *alloc_mat( int r, int c ) {
  6 // allokacja pamięci na miacierz r x c
  7     mat_t *new = malloc( sizeof *new );
  8     if( new == NULL )
  9         return NULL;
 10     new->v = malloc( r*c * sizeof * new->v );
 11     if( new->v == NULL ) {
 12         free( new );
 13         return NULL;
 14     }
 15     new->rn = r;
 16     new->cn = c;
 17 
 18     return new;
 19 }
 20 
 21 mat_t *read_mat( FILE *inp ) {
 22 // czyta macierz z inp
 23     int r,c;
 24     if( fscanf( inp, "%d %d", &r, &c ) != 2 )
 25         return NULL;
 26     else {
 27         mat_t *new = alloc_mat( r, c );
 28         if( new == NULL )
 29             return NULL;
 30 
 31         for( r= 0; r < new->rn; r++ )
 32             for( c= 0; c < new->cn; c++ )
 33         //   if( fscanf( inp, "%lf", &(new->v[r*new->cn+c]) ) != 1 ) {
 34                 if( fscanf( inp, "%lf", new->v+r*new->cn+c ) != 1 ) {
 35                     free( new->v );
 36                     free( new );
 37                     return NULL;
 38                 }
 39         return new;
 40     }
 41 }
 42 
 43 void write_mat( mat_t *m, FILE *out ) {
 44 // pisze macierz do out
 45     int i,j;
 46 
 47     fprintf( out, "%d %d\n", m->rn, m->cn );
 48 
 49     for( i= 0; i < m->rn; i++ ) {
 50         for( j= 0; j < m->cn; j++ )
 51             fprintf( out, "%f ", m->v[i*m->cn+j] );
 52         fprintf( out, "\n" );
 53     }
 54 }
 55 
 56 int set_mat( mat_t *m, int i, int j, double x ) {
 57 // ustawia m[i,j] = x
 58     if( i < 0 || i >= m->rn || j < 0 || j >= m->cn )
 59         return 0;
 60 
 61     m->v[i*m->cn+j] = x;
 62     return 1;
 63 }

Program, który testuje tę funkcjonalność wygląda tak:

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 #include "mat.h"
  4 
  5 int
  6 main( int argc, char **argv ) {
  7     FILE *in = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
  8 
  9     mat_t *m = read_mat( in );
 10 
 11     if( m == NULL ) {
 12         fprintf( stderr, "Zła zawartość pliku wejściowego\n" );
 13         return 1;
 14     } else {
 15         write_mat( m, stdout );
 16         if( set_mat( m, 2, 3, 0.0 ) == 0 )
 17             fprintf( stderr, "[2,3] to niepoprawne indeksy\n" );
 18         if( set_mat( m, 4, 5, 0.0 ) == 0 )
 19             fprintf( stderr, "[4,5] to niepoprawne indeksy\n" );
 20 
 21         fprintf( stderr, "Macierz po przejściach:\n" );
 22 
 23         write_mat( m, stdout );
 24  }
 25 
 26     return 0;
 27 }

2015-09-23 06:44