[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania

Przykłady z wykładów w semestrze jesiennym 2011

Wykład VII, 29 listopada 2011

Rozmawialiśmy o dynamicznych tablicach - jako przykład pisaliśmy program, który wybiera z pliku tekstowego linie zawierające podany tekst, sortuje je (jeśli użytkownik tego zarząda) i wypisuje na stdout.

 szukaj [-s] <wzorzec> [ <plik_wejsciowy> ]

Oto szkic programu:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include "sklad.h"
  4 #include "wyszukaj.h"
  5 
  6 #define MAX_BUF 4096
  7 
  8 int fcmp( const void *, const void * );
  9 
 10 int main( int argc, char **argv ) {
 11     FILE *in = stdin;
 12     char buf[MAX_BUF];
 13     int sort = 0;
 14     char *wzorzec = NULL;
 15 
 16     sklad_t sklad = inicjuj_sklad();
 17 
 18     if( sklad == NULL ) 
 19         return EXIT_FAILURE;
 20 
 21     sprawdz_opcje( argc, argv, &in, &sort, &wzorzec );
 22 
 23     if( in == NULL || wzorzec == NULL )
 24         return EXIT_FAILURE;
 25 
 26     while( fgets( buf, MAX_BUF, in ) != NULL )
 27         if( jest_wzorzec( wzorzec, buf ) )
 28             if( ! skopiuj( buf, sklad ) )
 29                 return EXIT_FAILURE;
 30 
 31     if( sort )
 32         sortuj_sklad( sklad, fcmp );
 33 
 34     wypisz_sklad( sklad, stdout );
 35 
 36     return EXIT_SUCCESS;
 37 }

Oto moduł wyszukiwania (pliki wyszukaj.h i wyszukaj.c):

  1 #ifndef _WYSZUKAJ_H_
  2 #define _WYSZUKAJ_H_
  3 
  4 int jest_wzorzec( char *, char * );
  5 
  6 #endif
  7 

  1 #include "wyszukaj.h"
  2 #include <string.h>
  3 
  4 int jest_wzorzec( char *buf, char *pat ) {
  5     return strstr( buf, pat ) != NULL;
  6 }

Oto moduł do przechowywania linii (sklad.h i sklad.c) - implementacja tablicy dynamicznej:

  1 #ifndef _SKLAD_H_
  2 #define _SKLAD_H_
  3 
  4 #include <stdio.h>
  5 
  6 typedef struct {
  7         char **linie;  /* linie */
  8         int n;     /* ile linii jest w tej chwili */
  9         int wlk;    /* na ile linii mam miejsce */
 10 } * sklad_t;
 11 
 12 sklad_t inicjuj_sklad( void );
 13 
 14 int skopiuj( char *, sklad_t );
 15 
 16 void sortuj_sklad( sklad_t, int (*)( const void *, const void * ) );
 17 
 18 void wypisz_sklad( sklad_t, FILE * );
 19 
 20 #endif
 21 

  1 #ifndef _SKLAD_H_
  2 #define _SKLAD_H_
  3 
  4 #include <stdio.h>
  5 
  6 typedef struct {
  7         char **linie;  /* linie */
  8         int n;     /* ile linii jest w tej chwili */
  9         int wlk;    /* na ile linii mam miejsce */
 10 } * sklad_t;
 11 
 12 sklad_t inicjuj_sklad( void );
 13 
 14 int skopiuj( char *, sklad_t );
 15 
 16 void sortuj_sklad( sklad_t, int (*)( const void *, const void * ) );
 17 
 18 void wypisz_sklad( sklad_t, FILE * );
 19 
 20 #endif
 21 jstar-lap:~/jimp/w7> cat sklad.c
 22 #include "sklad.h"
 23 
 24 #include <stdlib.h>
 25 #include <string.h>
 26 
 27 #define SKLAD_NA_DZIENDOBRY 512
 28 
 29 sklad_t inicjuj_sklad( void ) {
 30     sklad_t nowy = malloc( sizeof *nowy );
 31     
 32     if( nowy == NULL )
 33         return NULL;
 34 
 35     nowy->linie = malloc( SKLAD_NA_DZIENDOBRY * sizeof * nowy->linie );
 36 
 37     if( nowy->linie == NULL ) {
 38         free( nowy );
 39         return NULL;
 40     }
 41 
 42     nowy->n = 0;
 43     nowy->wlk = SKLAD_NA_DZIENDOBRY;
 44 
 45     return nowy;
 46 }
 47 
 48 static int powieksz_sklad( sklad_t s ) {
 49     char** nl = realloc( s->linie, s->wlk*2 * sizeof *nl );
 50     if( nl == NULL )
 51         return 0;
 52     s->wlk *= 2;
 53     return 1;
 54 }    
 55 
 56 int skopiuj( char *nap, sklad_t s ) {
 57     if( s->n == s->wlk )
 58         if( ! powieksz_sklad( s ) )
 59             return 0;
 60     
 61  s->linie[s->n] = malloc( (strlen(nap)+1)*sizeof *s->linie[s->n] );
 62     if( s->linie[s->n] == NULL )
 63         return 0;
 64 
 65     strcpy( s->linie[s->n], nap );
 66     s->n++;
 67     return 1;
 68 }
 69 
 70 void sortuj_sklad( sklad_t s, int (*f)( const void *, const void * ) ) {
 71     qsort( s->linie, s->n, sizeof s->linie[0], f );
 72 }
 73 
 74 void wypisz_sklad( sklad_t s, FILE *out ) {
 75     int i;
 76     for( i= 0; i < s->n; i++ )
 77         fprintf( out, "%s\n", s->linie[i] );
 78 }

2015-09-23 06:44