[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania - kurs w sem. zimowym 2010/2011

Wykład V: 2 listopada 2010

Najpierw była kartkówka, na której mieli Państwo wykonać zadanie niewykonalne - funkcję, która zamiania wartości dwóch zmiennych ale dostaje kopie tych wartości. Wyjaśniliśmy sobie potem, że funkcja musi dostać wskaźniki do zmiennych, żeby manipulować przechowywanymi w tych zmiennych obiektami. Efektem naszych rozważań był taki programik demonstrujący działanie funkcji wymieniającej wartości dwóch zmiennych typu int:

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 void swap( int *x, int *y )
  4 {
  5   int t;
  6   t= *x;
  7   *x= *y;
  8   *y= t;
  9 }
 10 
 11 int
 12 main()
 13 {
 14   int a= 5;
 15   int b= 50;
 16 
 17   swap( &a, &b );
 18 
 19   printf( "Teraz %d==50, %d==5\n", a, b );
 20 
 21   return 0;
 22 }

Konsekwencją rozważań o tym, ze nazwa tablicy to w istocie stała wskaźnikowa, wskazująca na pierwszy element tablicy jest konstatacja, że funkcja może zamieniać zawartość tablicy - mówiliśmy już o tym wcześniej, ale pokazaliśmy to jeszcze raz, z pełnym zrozumieniem analizując działanie funkcji sortującej wektor zawierający liczby double. Zastosowaliśmy prosty algorytm sortowania przez wstawianie:

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 void sort( double t[], int n )
  4 {
  5   int i,j;
  6   double tmp;
  7     for( i= 1; i <n; i++ ) {
  8     tmp = t[i];
  9     for( j= i; j > 0 && t[j-1] > tmp; j-- )
 10       t[j]= t[j-1];
 11     t[j]= tmp;
 12   }
 13 }
 14 
 15 void wypisz_tab( double t[], int n, FILE *out ) {
 16     int i;
 17     fprintf( out, "[" );
 18     for( i= 0; i < n; i++ )
 19         fprintf( out, " %g", t[i] );
 20     fprintf( out, " ]\n" );
 21 }
 22 
 23 int
 24 main()
 25 {
 26     double t[] = { 3.6, 7.3, 9.1, 127, 13.7, -3, -1 };
 27 
 28     int n = sizeof t / sizeof t[0];
 29 
 30     wypisz_tab( t, n, stdout );
 31 
 32     sort( t, n );
 33 
 34     wypisz_tab( t, n, stdout );
 35 
 36     return 0;
 37 }

Potem zaczęliśmy się zastanawiać nad sortowaniem innych danych - np. napisów. Doszliśmy do wniosku, że różnica polega na sposobie porównywania elementów tablicy. Efektem i ilustracją tych rozważań był następujący programik:

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 int strcmp( char *a, char *b ) { /* porównuje napisy a i b, 
  4                   zwraca l. dodatnią, gdy a > b
  5                   zwraca 0, gdy a == b
  6                   zwraca li. ujemną, gdy a < b */
  7   while( *a == *b && *a != '\0' ) {
  8     a++;
  9     b++;
 10   }
 11   return *b - *a;
 12 }
 13 
 14 void sort( char** t, int n )
 15 {
 16   int i,j;
 17   char* tmp;
 18   for( i= 1; i <n; i++ ) {
 19     tmp = t[i];
 20     for( j= i; j > 0 && strcmp( t[j-1], tmp ) > 0; j-- )
 21       t[j]= t[j-1];
 22     t[j]= tmp;
 23   }
 24 }
 25 
 26 void wypisz_tab( char* t[], int n, FILE *out ) {
 27     int i;
 28     fprintf( out, "[" );
 29     for( i= 0; i < n; i++ )
 30         fprintf( out, " \"%s\"", t[i] );
 31     fprintf( out, " ]\n" );
 32 }
 33 
 34 int
 35 main( int argc, char *argv[])
 36 {
 37     wypisz_tab( argv, argc, stdout );
 38 
 39     sort( argv, argc );
 40 
 41     wypisz_tab( argv, argc, stdout );
 42 
 43     return 0;
 44 }

W następnym kroku postanowiliśmy napisać program, który wczytuje z pliku i przetwarza listę wyników kolokwium. Dane mają miec następującą postać:

Jan Kowalski 28
Adam Nowak 33
Jose Perezbardzodlugienazwiskojaktonapoludniu 78
Zosia Samosia 8
Mis Puchatek 123
Prosiaczek Beznazwiska 43
Tygrysek Tezbeznazwiskaaleinnego 89
Klapouchy Osiolek 0
Myszka Miki 12
Minnie Miki 99
Kaczor Donald 67
I Wystarczy 89

Rozpoczęliśmy od programu wczytującego te dane:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <string.h>
  3 #include <stdlib.h>
  4 
  5 #include "strbib.h"
  6 
  7 int
  8 main (int argc, char **argv)
  9 {
 10  FILE *in = argc > 1 ? fopen (argv[1], "r") : stdin;
 11 
 12  char imie[1024];
 13  char nazw[1024];
 14  int lp;
 15 
 16  char *elista[10000];
 17  int n = 0;
 18  int i;
 19 
 20  if (in == NULL)
 21   return 1;
 22 
 23  while (fscanf (in, "%s %s %d", imie, nazw, &lp) == 3) {
 24   char *nowenazwisko = malloc (strlen (nazw) + 1);
 25   strcpy (nowenazwisko, nazw);
 26   elista[n++] = nowenazwisko;
 27  }
 28 
 29  sort (elista, n);
 30 
 31  for (i = 0; i < n; i++)
 32   printf ("nazwisko nr %d: %s\n", i, elista[i]);
 33 
 34  return 0;
 35 }

Pokazaliśmy w nim nową funkcję - malloc - pozwalającą pobrac od systemu potrzebną ilość pamięci dynamicznie - w zależności od wielkości danych, które przetwarzamy.


2015-09-23 06:44