[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania

Przykłady z wykładów w semestrze jesiennym 2011

Wykład V, 8 listopada 2011

Kontynuujemy rozważania o strukturach i wskaźnikach

 1. Poprawiamy program tablicujący funkcję i jej pochodną - korzystamy z tablicy struktur (nowość: deklaracja typedef)

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <math.h>
  3 
  4 double dfdx( double (*f)( double ), double x, double eps ) {
  5     return (f(x+eps)-f(x))/eps;
  6 }
  7 
  8 double myfun( double x ) {
  9     return cos(x);
 10 }
 11 
 12 double jedenminuscos2x( double x ) {
 13     return 1 - cos(x)*cos(x);
 14 }
 15 
 16 typedef struct it {
 17     double x;
 18     double y;
 19     double yp;
 20 } item_t;
 21 
 22 void mktab( item_t t[], double a, double b, int n, double (*f)( double ) ) {
 23     double dx= (b-a)/(n-1);
 24     double x;
 25     int i;
 26 
 27     for( i= 0; i < n; i++ ) {
 28         x = a + i*dx;
 29         t[i].x = x;
 30   t[i].y = f(x);
 31   t[i].yp = dfdx( f, x, 1e-6 );
 32     }
 33 }
 34 
 35 int
 36 main() {
 37     double a= 0;
 38     double b= 2 * M_PI;
 39     double n= 100;
 40 
 41     item_t tab[10000];
 42 
 43     double (*fun)( double ) = jedenminuscos2x; 
 44 
 45     int i;
 46 
 47     mktab( tab, a, b, n, fun );
 48 
 49     for( i= 0; i < n; i++ )
 50         printf( "%g %g %g\n", tab[i].x, tab[i].y, tab[i].yp );
 51 
 52     return 0;
 53 }
 1. Dynamiczna alokacja pamięci: funkcja malloc

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h> /* malloc */
  3 #include <math.h>
  4 
  5 double dfdx( double (*f)( double ), double x, double eps ) {
  6     return (f(x+eps)-f(x))/eps;
  7 }
  8 
  9 double myfun( double x ) {
 10     return cos(x);
 11 }
 12 
 13 double jedenminuscos2x( double x ) {
 14     return 1 - cos(x)*cos(x);
 15 }
 16 
 17 typedef struct it {
 18     double x;
 19     double y;
 20     double yp;
 21 } item_t;
 22 
 23 item_t* mktab( double a, double b, int n, double (*f)( double ) ) {
 24     double dx= (b-a)/(n-1);
 25     double x;
 26     int i;
 27 
 28     item_t *t = malloc( n * sizeof( item_t ) );
 29 
 30     for( i= 0; i < n; i++ ) {
 31         x = a + i*dx;
 32         t[i].x = x;
 33   t[i].y = f(x);
 34   t[i].yp = dfdx( f, x, 1e-6 );
 35  }
 36 #ifdef DEBUG
 37     for( i= 0; i < n; i++ ) {
 38         fprintf( stderr, "%g %g %g\n", t[i].x, t[i].y, t[i].yp );
 39     }
 40 #endif
 41     return t;
 42 }
 43 
 44 int
 45 main( int argc, char **argv) {
 46     double a= argc < 2 ? 0 : atof( argv[1] );
 47     double b= argc < 3 ? 2 * M_PI : atof( argv[2] );
 48     double n= argc < 4 ? 100 : atoi( argv[3] );
 49 
 50     item_t *tab = NULL;
 51 
 52     double (*fun)( double ) = jedenminuscos2x; 
 53 
 54     int i;
 55 
 56 #ifdef DEBUG
 57     fprintf( stderr, "przed: tab=%p\n", tab );
 58 #endif
 59 
 60    tab= mktab( a, b, n, fun );
 61 
 62 #ifdef DEBUG
 63     fprintf( stderr, "po: tab=%p\n", tab );
 64 #endif
 65 
 66     for( i= 0; i < n; i++ )
 67         printf( "%g %g %g\n", tab[i].x, tab[i].y, tab[i].yp );
 68 
 69     return 0;
 70 }
 1. Po drobnych modyfikacjach (dodaliśmy makro zamieniające a i b jeśli a > b) i sortowanie tab po niemalejących wartościach y

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h> /* malloc */
  3 #include <math.h>
  4 
  5 double dfdx( double (*f)( double ), double x, double eps ) {
  6     return (f(x+eps)-f(x))/eps;
  7 }
  8 
  9 double myfun( double x ) {
 10     return cos(x);
 11 }
 12 
 13 double jedenminuscos2x( double x ) {
 14     return 1 - cos(x)*cos(x);
 15 }
 16 
 17 typedef struct it {
 18     double x;
 19     double y;
 20     double yp;
 21 } item_t;
 22 
 23 item_t* mktab( double a, double b, int n, double (*f)( double ) ) {
 24     double dx= (b-a)/(n-1);
 25     double x;
 26     int i;
 27 
 28     item_t *t = malloc( n * sizeof( item_t ) );
 29 
 30     for( i= 0; i < n; i++ ) {
 31         x = a + i*dx;
 32         t[i].x = x;
 33   t[i].y = f(x);
 34   t[i].yp = dfdx( f, x, 1e-6 );
 35  }
 36 #ifdef DEBUG
 37     for( i= 0; i < n; i++ ) {
 38         fprintf( stderr, "%g %g %g\n", t[i].x, t[i].y, t[i].yp );
 39     }
 40 #endif
 41     return t;
 42 }
 43 
 44 #define SWAP(A,B) {double tmp=(A); (A)=(B); (B)=tmp;}
 45 
 46 int fporpoy( const void *a, const void *b ) {
 47     item_t *pa= (item_t*) a;
 48     item_t *pb= (item_t*) b;
 49     if( pa->y < pb->y )
 50         return -1;
 51     else if( pa->y == pb->y )
 52         return 0;
 53     else
 54         return 1;
 55 }
 56 
 57 int
 58 main( int argc, char **argv) {
 59     double a= argc < 2 ? 0 : atof( argv[1] );
 60     double b= argc < 3 ? 2 * M_PI : atof( argv[2] );
 61     double n= argc < 4 ? 100 : atoi( argv[3] );
 62 
 63     if( b < a ) SWAP( a, b );
 64 
 65     item_t *tab = NULL;
 66 
 67     double (*fun)( double ) = jedenminuscos2x; 
 68 
 69     int i;
 70 
 71 #ifdef DEBUG
 72     fprintf( stderr, "przed: tab=%p\n", tab );
 73 #endif
 74 
 75  tab= mktab( a, b, n, fun );
 76 
 77 #ifdef DEBUG
 78     fprintf( stderr, "po: tab=%p\n", tab );
 79 #endif
 80 
 81     /* sortujemy tab niemalejaco wg y */
 82     qsort( tab, n, sizeof *tab, fporpoy );
 83 
 84     for( i= 0; i < n; i++ )
 85         printf( "%g %g %g\n", tab[i].x, tab[i].y, tab[i].yp );
 86 
 87     return 0;
 88 }

2015-09-23 06:44