[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania - kurs w sem. zimowym 2010/2011

Wykład XIII: 4 stycznia 2011

Projekt programu

  1. Rozwiązywanie układu równań algebraicznych metodą gradientów sprzężonych. Macierze rzadkie.
  2. Drzewo wywołań funkcji w programie C. Analizator leksykalny i analizator składni.

2015-09-23 06:44