[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania - kurs w sem. zimowym 2010/2011

Wykład XII: 21 grudnia 2010

Skończyliśmy program, który ma rozwiązywać układ równań algebraicznych metodą eliminacji Gaussa. Dodaliśmy funkcję wykonującą podstawienie wstecz oraz dopisaliśmy wersję wykorzystującą wybór elementu głównego.

matrix.h

  1 #ifndef _MATRIX_H_
  2 #define _MATRIX_H_
  3 
  4 #include <stdio.h>
  5 
  6 typedef struct {
  7     int rn;
  8   int cn;
  9   double *e;
 10 } matrix_t;
 11 
 12 matrix_t * make_matrix( int rn, int cn );
 13 
 14 matrix_t * read_matrix( FILE *in );
 15 
 16 void write_matrix( matrix_t *, FILE *out );
 17 
 18 matrix_t * copy_matrix( matrix_t *s );
 19 
 20 matrix_t * transpose_matrix( matrix_t * s );
 21 
 22 void xchg_rows( matrix_t *m, int i, int j );
 23 
 24 void xchg_cols( matrix_t *m, int i, int j );
 25 
 26 matrix_t * mull_matrix( matrix_t *, matrix_t * );
 27 
 28 matrix_t * ge_matrix( matrix_t * );
 29 
 30 int bs_matrix( matrix_t * );
 31 
 32 matrix_t * pivot_ge_matrix( matrix_t *, int *row_per );
 33 
 34 matrix_t * symm_pivot_ge_matrix( matrix_t *, int *per );
 35 
 36 int *pivot_get_inv_per( matrix_t *, int *row_per );
 37 
 38 #endif
 39 

matrix.c

  1 #include "matrix.h"
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <stdio.h>
  4 #include <string.h>
  5 
  6 matrix_t *
  7 make_matrix (int rn, int cn)
  8 {
  9  matrix_t *new_mat = malloc (sizeof *new_mat);
 10  if (new_mat == NULL)
 11   return NULL;
 12  if ((new_mat->e =
 13    malloc ((size_t) rn * (size_t) cn * sizeof *new_mat->e)) == NULL) {
 14   free (new_mat);
 15   return NULL;
 16  }
 17  new_mat->rn = rn;
 18  new_mat->cn = cn;
 19  return new_mat;
 20 }
 21 
 22 void
 23 free_matrix (matrix_t * m)
 24 {
 25  free (m->e);
 26  free (m);
 27 }
 28 
 29 matrix_t *
 30 read_matrix (FILE * in)
 31 {
 32  int rn, cn;
 33  int i, j;
 34  matrix_t *new_mat;
 35  if (fscanf (in, "%d %d", &rn, &cn) != 2)
 36   return NULL;
 37 
 38  if ((new_mat = make_matrix (rn, cn)) == NULL)
 39   return NULL;
 40  for (i = 0; i < rn; i++)
 41   for (j = 0; j < cn; j++)
 42    if (fscanf (in, "%lf", &new_mat->e[i * cn + j]) != 1) {
 43     free_matrix (new_mat);
 44     return NULL;
 45    }
 46 
 47  return new_mat;
 48 }
 49 
 50 void
 51 write_matrix (matrix_t * m, FILE * out)
 52 {
 53  int i, j;
 54  if (m == NULL) {
 55   fprintf (out, "Matrix is NULL\n");
 56   return;
 57  }
 58 
 59  fprintf (out, "%d %d\n", m->rn, m->cn);
 60  for (i = 0; i < m->rn; i++) {
 61   for (j = 0; j < m->cn - 1; j++)
 62    fprintf (out, "%g ", m->e[i * m->cn + j]);
 63   fprintf (out, "%g\n", m->e[i * m->cn + j]);
 64  }
 65 }
 66 
 67 matrix_t *
 68 copy_matrix (matrix_t * s)
 69 {
 70  matrix_t *d = NULL;
 71  if (s != NULL)
 72   d = make_matrix (s->rn, s->cn);
 73  if (d != NULL) {
 74   memcpy (d->e, s->e, s->rn * s->cn * sizeof *s->e);
 75   /* int i;
 76    for( i= 0; i < s->rn*s->cn; i++ )
 77    *(d->e+i)= *(s->e+i);
 78   */
 79   /* d->rn= s->rn; d->cn= s->cn; done in make_matrix */
 80  }
 81  return d;
 82 }
 83 
 84 matrix_t *
 85 transpose_matrix (matrix_t * s)
 86 {
 87  matrix_t *d = NULL;
 88  if (s != NULL)
 89   d = make_matrix (s->rn, s->cn);
 90  if (d != NULL) {
 91   int i, j;
 92   for (i = 0; i < s->rn; i++)
 93    for (j = 0; j < s->cn; j++)
 94     *(d->e + j * d->cn + i) = *(s->e + i * s->cn + j);
 95   /* d->rn= s->cn; d->cn= s->rn; done in make_matrix */
 96  }
 97  return d;
 98 }
 99 
 100 void
 101 xchg_rows (matrix_t * m, int i, int j)
 102 {
 103  if (m != NULL && i >= 0 && i < m->rn && j >= 0 && j < m->rn) {
 104   int k;
 105   double tmp;
 106   for (k = 0; k < m->cn; k++) {
 107    tmp = *(m->e + i * m->cn + k);
 108    *(m->e + i * m->cn + k) = *(m->e + j * m->cn + k);
 109    *(m->e + j * m->cn + k) = tmp;
 110   }
 111  }
 112 }
 113 
 114 void
 115 xchg_cols (matrix_t * m, int i, int j)
 116 {
 117  if (m != NULL && i >= 0 && i < m->cn && j >= 0 && j < m->cn) {
 118   int k;
 119   double tmp;
 120   for (k = 0; k < m->rn; k++) {
 121    tmp = *(m->e + k * m->cn + i);
 122    *(m->e + k * m->cn + i) = *(m->e + k * m->cn + j);
 123    *(m->e + k * m->cn + j) = tmp;
 124   }
 125  }
 126 }
 127 
 128 matrix_t *
 129 mull_matrix (matrix_t * a, matrix_t * b)
 130 {
 131  if (a == NULL || b == NULL || a->cn != b->rn)
 132   return NULL;
 133  else {
 134   matrix_t *c = make_matrix (a->rn, b->cn);
 135   int i, j, k;
 136   if (c == NULL)
 137    return NULL;
 138   for (i = 0; i < c->rn; i++) {
 139    for (j = 0; j < c->cn; j++) {
 140     double s = 0;
 141     for (k = 0; k < a->cn; k++)
 142      s += *(a->e + i * a->cn + k) * *(b->e + k * b->cn + j);
 143     *(c->e + i * c->cn + j) = s;
 144    }
 145   }
 146   return c;
 147  }
 148 }
 149 
 150 matrix_t *
 151 ge_matrix (matrix_t * a)
 152 {
 153  matrix_t *c = copy_matrix (a);
 154  if (c != NULL) {
 155   int i, j, k;
 156   int cn = c->cn;
 157   int rn = c->rn;
 158   double *e = c->e;
 159   for (k = 0; k < rn - 1; k++) {   /* eliminujemy (zerujemy) kolumnę nr k */
 160    for (i = k + 1; i < rn; i++) {  /* pętla po kolejnych
 161                      wierszach poniżej diagonalii k,k */
 162     double d = *(e + i * cn + k) / *(e + k * cn + k);
 163     for (j = k; j < cn; j++)
 164      *(e + i * cn + j) -= d * *(e + k * cn + j);
 165    }
 166   }
 167  }
 168  return c;
 169 }
 170 
 171 int
 172 bs_matrix (matrix_t * a)
 173 {
 174  if (a != NULL) {
 175   int r, c, k;
 176   int cn = a->cn;
 177   int rn = a->rn;
 178   double *e = a->e;
 179 
 180   for (k = rn; k < cn; k++) { /* pętla po prawych stronach */
 181    for (r = rn - 1; r >= 0; r--) {  /* petla po niewiadomych */
 182     double rhs = *(e + r * cn + k); /* wartość prawej strony */
 183     for (c = rn - 1; c > r; c--)  /* odejmujemy wartości już wyznaczonych niewiadomych *
 184                      pomnożone przed odpowiednie współczynniki */
 185      rhs -= *(e + r * cn + c) * *(e + c * cn + k);
 186     *(e + r * cn + k) = rhs / *(e + r * cn + r);  /* nowa wartość to prawa strona / el. diagonalny */
 187    }
 188   }
 189   return 0;
 190  }
 191  else
 192   return 1;
 193 }

pivot.c

  1 #include "matrix.h"
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <math.h>
  4 
  5 matrix_t *
  6 pivot_ge_matrix (matrix_t * a, int *row_per)
  7 {
  8  matrix_t *c = copy_matrix (a);
  9  if (c != NULL) {
 10   int i, j, k;
 11   int cn = c->cn;
 12   int rn = c->rn;
 13   double *e = c->e;
 14   for (i = 0; i < rn; i++)
 15    row_per[i] = i;
 16   for (k = 0; k < rn - 1; k++) {   /* eliminujemy (zerujemy) kolumnę nr k */
 17    int piv = k;       /* wybór eleemntu dominującego - maks. z k-tej kol., poniżej diag */
 18    for (i = k + 1; i < rn; i++)
 19     if (fabs(*(e + i * cn + k)) > fabs(*(e + piv * cn + k)))
 20      piv = i;
 21    if (piv != k) {      /* jeśli diag. nie jest pivtem - wymień wiersze */
 22                 int tmp;
 23     xchg_rows (c, piv, k);
 24                 tmp= row_per[k];
 25     row_per[k] = row_per[piv];
 26     row_per[piv] = tmp;
 27    }
 28    for (i = k + 1; i < rn; i++) {  /* pętla po kolejnych
 29                      wierszach poniżej diagonalii k,k */
 30     double d = *(e + i * cn + k) / *(e + k * cn + k);
 31     for (j = k; j < cn; j++)
 32      *(e + i * cn + j) -= d * *(e + k * cn + j);
 33    }
 34   }
 35  }
 36  return c;
 37 }
 38 
 39 matrix_t *
 40 symm_pivot_ge_matrix (matrix_t * a, int *row_per)
 41 {
 42  matrix_t *c = copy_matrix (a);
 43  if (c != NULL) {
 44   int i, j, k;
 45   int cn = c->cn;
 46   int rn = c->rn;
 47   double *e = c->e;
 48   for (i = 0; i < rn; i++)
 49    row_per[i] = i;
 50   for (k = 0; k < rn - 1; k++) {   /* eliminujemy (zerujemy) kolumnę nr k */
 51    int piv = k;       /* wybór elementu dominującego - maks. z k-tej kol., poniżej diag */
 52    for (i = k + 1; i < rn; i++)
 53     if (fabs(*(e + i * cn + k)) > fabs(*(e + piv * cn + k)))
 54      piv = i;
 55    if (piv != k) {      /* jeśli diag. nie jest pivtem - wymień wiersze */
 56                 int tmp;
 57     xchg_rows (c, piv, k);
 58     xchg_cols (c, piv, k);
 59                 tmp= row_per[k];
 60     row_per[k] = row_per[piv];
 61     row_per[piv] = tmp;
 62    }
 63    for (i = k + 1; i < rn; i++) {  /* pętla po kolejnych
 64                      wierszach poniżej diagonalii k,k */
 65     double d = *(e + i * cn + k) / *(e + k * cn + k);
 66     for (j = k; j < cn; j++)
 67      *(e + i * cn + j) -= d * *(e + k * cn + j);
 68    }
 69   }
 70  }
 71  return c;
 72 }
 73 
 74 int *
 75 pivot_get_inv_per ( matrix_t *m, int *row_per)
 76 {
 77     /* odtwarzamy oryginalną kolejność niewiadowmych */
 78  int *iper = malloc( m->rn * sizeof *iper );
 79     int i;
 80 
 81     for( i= 0; i < m->rn; i++ )
 82         iper[row_per[i]] = i;
 83     
 84  return iper;
 85 }

ge_solver.c

  1 #include "matrix.h"
  2 #include <stdio.h>
  3 
  4 int
  5 main (int argc, char **argv)
  6 {
  7  FILE *in;
  8  if (argc > 1 && (in = fopen (argv[1], "r")) != NULL) {
  9   matrix_t *m = read_matrix (in);
 10   if (m != NULL) {
 11    matrix_t *c = NULL;
 12    printf ("\nMacierz:\n");
 13    write_matrix (m, stdout);
 14    c = ge_matrix (m);
 15    if (c != NULL) {
 16     printf ("\nPo elim. Gaussa:\n");
 17     write_matrix (c, stdout);
 18     if (bs_matrix (c) == 0) {
 19      int i, j;
 20      printf ("\nPo podstawieniu wstecz:\n");
 21      write_matrix (c, stdout);
 22      printf ("Rozwiązania: \n");
 23      for (j = 0; j < c->cn - c->rn; j++) {
 24       printf ("Nr %d:\n", j + 1);
 25       for (i = 0; i < c->rn; i++)
 26        printf ("\t%g", *(c->e + i * c->cn + j + c->rn));
 27       printf ("\n");
 28      }
 29     }
 30    }
 31    else
 32     printf ("nie lula!\n");
 33   }
 34   return 0;
 35  }
 36  else
 37   return 1;
 38 }

pivot_ge_solver.c

  1 #include "matrix.h"
  2 #include <stdio.h>
  3 #include <string.h>
  4 #include <stdlib.h>
  5 
  6 int
  7 main (int argc, char **argv)
  8 {
  9  FILE *in;
 10  if (argc > 1 && (in = fopen (argv[1], "r")) != NULL) {
 11   matrix_t *m = read_matrix (in);
 12   int sym= 0;
 13   if (m != NULL) {
 14    matrix_t *c = NULL;
 15    int *row_per = malloc (m->rn * sizeof *row_per);
 16    printf ("\nMacierz:\n");
 17    write_matrix (m, stdout);
 18    if( argc > 2 && strcmp( argv[2], "-s" )==0 ) {
 19     c = symm_pivot_ge_matrix (m, row_per);
 20                 sym= 1;
 21             } else
 22     c = pivot_ge_matrix (m, row_per);
 23    if (c != NULL) {
 24     int i;
 25     printf ("\nPo elim. Gaussa:\n");
 26     write_matrix (c, stdout);
 27     printf ("Permutacja:");
 28     for (i = 0; i < c->rn; i++)
 29      printf (" %d", row_per[i]);
 30     printf ("\n");
 31     if (bs_matrix (c) == 0) {
 32      int j;
 33      int *iper = pivot_get_inv_per (c, row_per);
 34      printf ("Permutacja odwrotna:");
 35      for (i = 0; i < c->rn; i++)
 36       printf (" %d", iper[i]);
 37      printf ("\n");
 38      printf ("\nPo podstawieniu wstecz:\n");
 39      write_matrix (c, stdout);
 40      printf ("Rozwiązania: \n");
 41      for (j = 0; j < c->cn - c->rn; j++) {
 42       printf ("Nr %d:\n", j + 1);
 43       for (i = 0; i < c->rn; i++) {
 44        int oi = sym ? iper[i] : i;
 45        printf ("\t%g", *(c->e + oi * c->cn + j + c->rn));
 46       }
 47       printf ("\n");
 48      }
 49     }
 50    }
 51    else
 52     printf ("nie lula!\n");
 53   }
 54   return 0;
 55  }
 56  else
 57   return 1;
 58 }

Makefile - tak, mówiliśmy też troszeczkę o programie make

CFLAGS = -Wall --ansi -pedantic

solver: ge_solver.o matrix.o
    $(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^

test-solver: solver a56
    ./solver a56

pivot: pivot_ge_solver.o matrix.o pivot.o
    $(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^

test-pivot: pivot a1011
    ./pivot a1011
    ./pivot a1011 -s

mull: test_mull_matrix.o matrix.o
    $(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^

test-mull: mull a5 v5
    ./mull a5 v5

generator: mk_seq.c
    $(CC) $(CFLAGS) -o seq mk_seq.c

.PHONY: clean
clean:
    -rm *.o *~

Na koniec kilka plików z danymi: a5

5 5
 4 -1 -1 0 0 
-1 4 -1 -1 0 
-1 -1 4 -1 -1
 0 -1 -1 4 -1
 0 0 -1 -1 4

v5

5 1
50
40
30
20
10

a1011

10 11
0.840188 0.394383 0.783099 0.79844 0.911647 0.197551 0.335223 0.76823 0.277775 0.55397 29.4476
0.477397 0.628871 0.364784 0.513401 0.95223 0.916195 0.635712 0.717297 0.141603 0.606969 32.6739
0.0163006 0.242887 0.137232 0.804177 0.156679 0.400944 0.12979 0.108809 0.998925 0.218257 20.2714
0.512932 0.839112 0.61264 0.296032 0.637552 0.524287 0.493583 0.972775 0.292517 0.771358 33.1302
0.526745 0.769914 0.400229 0.891529 0.283315 0.352458 0.807725 0.919026 0.0697553 0.949327 33.4921
0.525995 0.0860558 0.192214 0.663227 0.890233 0.348893 0.0641713 0.020023 0.457702 0.0630958 15.8318
0.23828 0.970634 0.902208 0.85092 0.266666 0.53976 0.375207 0.760249 0.512535 0.667724 32.8602
0.531606 0.0392803 0.437638 0.931835 0.93081 0.720952 0.284293 0.738534 0.639979 0.354049 31.8288
0.687861 0.165974 0.440105 0.880075 0.829201 0.330337 0.228968 0.893372 0.35036 0.68667 30.7581
0.956468 0.58864 0.657304 0.858676 0.43956 0.92397 0.398437 0.814767 0.684219 0.910972 39.8569

a56

5 6
 4 -1 -1 0 0 -1
-1 4 -1 -1 0  0
-1 -1 4 -1 -1  0
 0 -1 -1 4 -1  6
 0 0 -1 -1 4 13

pivot1 - układ równań, którego nie da się rozwiązać bez wyboru elementu głównego

3 4
1 -1 2  8 
0 0 -1 -11
0 2 -1 -3

Na sam koniec powiedzieliśmy też kilka słów o bardziej efektywnym przechowywaniu macierzy pod kątem wyboru elementu głównego i zamiany wierszy - ale o tym porozmawiamy jeszcze raz na kolejnym wykładzie.


2015-09-23 06:44