[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania - kurs w sem. zimowym 2010/2011

Wykład X: 7 grudnia 2010

Dokończyliśmy program wystawiający oceny:

skala.h

  1 #ifndef _SKALA_H_
  2 #define _SKALA_H_
  3 
  4 int init( char * opis_skali );
  5 
  6 char * ocena( int liczba_punktow );
  7 
  8 #endif
  9 

skala.c

  1 #include "skala.h"
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <stdio.h>
  4 #include <string.h>
  5 
  6 typedef struct {
  7     int min_lp;
  8   char *oc;
  9 } step_t;
 10 
 11 int cm( const void *a, const void *b ) {
 12     step_t *sa= (step_t*) a;
 13     step_t *sb= (step_t*) b;
 14   return sa->min_lp - sb->min_lp;
 15 }
 16 
 17 static step_t domysl[] = { { 0, "2"},
 18              { 51, "3.0" },
 19              { 61, "3.5" },
 20              { 71, "4.0" },
 21              { 81, "4.5" },
 22              { 91, "5.0" }
 23                         };
 24 
 25 static step_t *skala = domysl;
 26 static int wlk_skala = sizeof domysl / sizeof domysl[0];
 27 
 28 static char * out_of_nasza_skala_kochana = "?????????????";
 29 
 30 int init( char *opis ) { /* opis: np. "0:2;51:3;61:3.5;71:4;81:4.5;91:5" */
 31     step_t *nowa_skala= NULL;
 32   char *kawalek;
 33   int nowa_wlk= 0;
 34     int i;
 35   char *c;
 36     for( c= opis; *c != '\0'; c++ )
 37         if( *c == ':' ) 
 38             nowa_wlk++;
 39 
 40     if( (nowa_skala= malloc( nowa_wlk * sizeof *nowa_skala )) == NULL )
 41         return -1;
 42 
 43   kawalek= opis;
 44   for( i= 0; i < nowa_wlk; i++ ) {
 45      char ocena[64]; /* ocena rzadko kiedy jest dłuższa niż 63 znaki */
 46    c= kawalek;
 47    while( *c != '\0' && *c != ';' )
 48         c++;
 49    *c= '\0';
 50      if( sscanf( kawalek, "%d:%s",
 51      &nowa_skala[i].min_lp, ocena ) != 2 ) {
 52     int j;
 53     for( j= 0; j < i; j++ )
 54             free( nowa_skala[j].oc );
 55         free( nowa_skala );
 56     *c= ';';
 57         return -10-i;
 58      } else {
 59         nowa_skala[i].oc= malloc( strlen(ocena)+1 );
 60     strcpy( nowa_skala[i].oc, ocena );
 61    }
 62    *c= ';';
 63    kawalek = c+1;
 64   }
 65 
 66     skala= nowa_skala;
 67   wlk_skala= nowa_wlk;
 68   qsort( skala, wlk_skala, sizeof *skala, cm );
 69   return 0;
 70 }
 71 
 72 char *ocena( int lp ) {
 73     int i;
 74     for( i= wlk_skala - 1; i >= 0; i-- )
 75         if( lp >= skala[i].min_lp )
 76             return skala[i].oc;
 77     return out_of_nasza_skala_kochana;
 78 }

test_skali.c

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include "skala.h"
  4 
  5 int main( int argc, char **argv ) {
  6   int kb;
  7   if( kb= init( argv[1] ) ) {
  8     if( kb > -10 )
  9             fprintf( stderr, "%s: brak pamięci na skalę\n", argv[0] );
 10     else
 11           fprintf( stderr, "%s: nie podoba mi się \"%s\" (pozycja nr %d)\n", argv[0], argv[1], -(kb+10) );
 12     }
 13   argc--;
 14   argv++;
 15     while( --argc ) {
 16         int lp = atoi( * ++argv );
 17     printf( "%d -> %s\n", lp, ocena( lp ) );
 18     }
 19     return 0;
 20 }

xocen.c

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include "stud.h"
  4 #include "lgrupa.h"
  5 #include "skala.h"
  6 
  7 #define MAX_LEN 256
  8 
  9 int
 10 main( int argc, char **argv ) {
 11 
 12     char imie[MAX_LEN];
 13     char nazwisko[MAX_LEN];
 14 
 15     lgrupa_t grupa;
 16 
 17   int i; /* zmienna robocza */
 18 
 19     FILE *in = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 20   FILE *ou = argc > 2 ? fopen( argv[2], "w" ) : stdout;
 21 
 22     if( in == NULL || ou == NULL ) {
 23         fprintf( stderr, "%s: niedobrze!\n", argv[0] );
 24         return 1;
 25     }
 26 
 27     if( argc > 3 )
 28         if( init( argv[3] ) )
 29      fprintf( stderr, "%s: skala \"%s\" jest zła, używam domyślnej skali.\n", argv[0], argv[3] );
 30 
 31   inicjuj_grupe( &grupa );
 32 
 33   while( fscanf( in, "%s %s %i", imie, nazwisko, &i ) == 3 ) {
 34         if( dodaj_stud( &grupa, imie, nazwisko, i ) ) {
 35             fprintf( stderr, "%s: brak pamieci!\n", argv[0] );
 36             return 1;
 37         }
 38     }
 39 
 40     sortuj_grupe( grupa, por_pkt );
 41 
 42     for( i= 0; i < wielkosc( grupa ); i++ ) {
 43         stud_t *s= podaj_stud( grupa, i );
 44         ocen( s, atof( ocena( ile_pkt( *s ) ) ) );
 45         wypisz_stud( *s, ou );
 46     }
 47 
 48     return 0;
 49 }

Rozpoczęliśmy program rozwiązujący układ równań: matrix.h

  1 #ifndef _MATRIX_H_
  2 #define _MATRIX_H_
  3 
  4 #include <stdio.h>
  5 
  6 typedef struct {
  7     int rn;
  8   int cn;
  9   double *e;
 10 } matrix_t;
 11 
 12 matrix_t * make_matrix( int rn, int cn );
 13 
 14 matrix_t * read_matrix( FILE *in );
 15 
 16 void write_matrix( matrix_t *, FILE *out );
 17 
 18 #endif
 19 

matrix.c

  1 #include "matrix.h"
  2 
  3 matrix_t *make_matrix( int rn, int cn ) {
  4     matrix_t *new_mat= malloc( sizeof *new_mat );
  5   if( new_mat == NULL )
  6         return NULL;
  7     if( (new_mat->e= malloc( rn*cn * sizeof * new_mat->e )) == NULL ) {
  8         free( new_mat );
  9         return NULL;
 10     }
 11   new_mat->rn= rn;
 12   new_mat->cn= cn;
 13     return new_mat;
 14 }
 15 
 16 matrix_t * read_matrix( FILE *in ) {
 17     int rn, cn;
 18   int i, j;
 19   matrix_t *new_mat;
 20     if( fscanf( in, "%d %d", &rn, &cn ) != 2 )
 21         return NULL;
 22 
 23     new_mat= make_matrix( rn, cn );
 24     for( i= 0; i < rn; i++ )
 25         for( j= 0; j < cn; j++ )
 26             if( fscanf( in, "%lf", &new_mat->e[i*cn+j] ) != 1 ) {
 27                 free_matrix( new_mat );
 28                 return NULL;
 29             }
 30 
 31     return new_mat;
 32 }

2015-09-23 06:44