[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Projekt 1 - język C

Bartosz Sawicki <sawickib@iem.pw.edu.pl> 2006-10-10

Zadanie: Napisać analizator ruchu serwera poczty elektronicznej.

Minimalna użyteczność:

W celu uzyskania lepszej oceny zalecane jest autorskie rozszerzenie użyteczności.

Część 1. (10p)

Analiza problemu

Część 2. (10p)

Projekt aplikacji

Część 3. (30p)

Wykonanie aplikacji

Każda z części powinna zakończyć się oddaniem krótkiego sprawozdania w formie papierowej oraz ustną obroną projektu/aplikacji.

Zajęcia odbywają się w ramach Laboratorium Otwartego Programowanie (L.O.P.) patrz: http://lop.iem.pw.edu.pl/

Uwaga! Wszystkie projekty będą sprawdzane pod względem podobieństwa.

Gotowy projekt należy umieścić w katalogu: ~/metodyka06-1/


2015-09-23 06:44