[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Projekt 1 - język C

Bartosz Sawicki <sawickib@iem.pw.edu.pl> 2007-10-02

Zadanie: Napisać analizator wyników Multi Lotka.

Minimalna użyteczność to wyświetlenie 100 najczęściej pojawiających się par liczb. Historia losowań dostępna jest w pliku attachment:ml.txt , albo w internecie.

W celu uzyskania lepszej oceny zalecane jest autorskie rozszerzenie funkcjonalności. Na przykład:

Część 1. (10p)

Analiza problemu : Celem pierwszego etapu jest przeprowadzenie dokładnej analizy przedprojektowej. Powinna zostać ustalona użyteczność i wszystkie metody komunikowania się programu z otoczeniem (użytkownikiem, plikami, itp.). Jest to tzw. specyfikacja funkcjonalna.

Część 2. (10p)

Projekt aplikacji : Celem drugiej części jest zaprojektowanie programu. Etap ten obejmuje wszystkie decyzje projektowe, które powinny być podjęte przed właściwym pisaniem aplikacji. Zalecane jest stworzenie szkieletu programu. Jest to tzw. specyfikacja implementacyjna.

Część 3. (30p)

Wykonanie aplikacji :

Każda z części powinna zakończyć się oddaniem krótkiego sprawozdania w formie papierowej oraz ustną obroną projektu/aplikacji.

Zajęcia odbywają się w ramach [:LOP: Laboratorium Otwartego Programowanie (L.O.P.)].

Uwaga! Wszystkie projekty będą sprawdzane pod względem podobieństwa. Gotowy projekt należy umieścić w katalogu: ~/metodyka07-1/


2015-09-23 06:44