[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Projekt 2 - język Java

Bartosz Sawicki <sawickib@iem.pw.edu.pl> 2006-11-21

Zadanie: Napisać program z graficznym interfejsem użytkownika służący do wygodnego wywoływania i prezentacji wyników programu 'Analizator' napisanego jako Projekt 1.

Minimalna wymagania: Przechowywanie konfiguracji programu w pliku.

Zalecane narzędzia: netbeans 5.0, j2sdk1.5, swing.

Część 1. (10p)

Analiza problemu

Część 2. (10p)

Projekt aplikacji

Część 3. (30p)

Wykonanie aplikacji

Każda z części powinna zakończyć się oddaniem krótkiego sprawozdania w formie papierowej oraz ustną obroną projektu/aplikacji.

Zajęcia odbywają się w ramach [:LOP: Laboratorium Otwartego Programowanie (L.O.P.)].

Uwaga! Wszystkie projekty będą sprawdzane pod względem podobieństwa.

Gotowy projekt należy umieścić w katalogu: ~/metodyka06-2/


2015-09-23 06:44