[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Projekt 2 - język Java

Robert Szmurło <szmurlor@iem.pw.edu.pl> & Jacek Starzyński <jstar@iem.pw.edu.pl> 2008-02-21

Zadanie: Napisać program z graficznym interfejsem użytkownika służący do wygodnego przeglądania i przetwarzania wybranego rodzaju zleceń.

Program ma umożliwiać przeglądanie zleceń określonego rodzaju, umieszczonych w wybranym katalogu. Powinien zapewniać możliwość przeglądania listy, pojedynczego zlecenia, usuwania i modyfikacji wybranych danych zlecenia, a także przetwarzanie zlecenia (należy wymyślić indywidualnie konkretny rodzaj zlecenia, a następnie zaprojektować i zaimplementowac algorytmy jego przetwarzania).

Minimalna wymagania: Przechowywanie konfiguracji programu w pliku.

Zalecane narzędzia: netbeans 6, j2sdk1.6, swing, Swing Application Framework (JSR 296).

Część 1. (10p)

Analiza problemu

Część 2. (10p)

Projekt aplikacji

Część 3. (30p)

Wykonanie aplikacji

Każda z części powinna zakończyć się oddaniem krótkiego sprawozdania w formie papierowej oraz ustną obroną projektu/aplikacji.

Zajęcia odbywają się w ramach [:LOP: Laboratorium Otwartego Programowanie (L.O.P.)].

Uwaga! Wszystkie projekty będą sprawdzane pod względem podobieństwa. Gotowy projekt należy umieścić w katalogu: ~/metodyka08-2/


2015-09-23 06:44