[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Projekt 2 - język Java

Robert Szmurło <szmurlor@iem.pw.edu.pl> & Jacek Starzyński <jstar@iem.pw.edu.pl> 2008-02-21

Zadanie: Napisać program z graficznym interfejsem użytkownika służący do wygodnego wysyłania i odbierania poczty wewnętrznej (współpraca z programem opracowanym jako pierwszy projekt).

Minimalne wymagania: Przechowywanie konfiguracji programu w pliku.

Zalecane narzędzia: netbeans 6, j2sdk1.6, swing, Swing Application Framework (JSR 296).

Część 1. (10p) Termin wykonania: 28.04.2009

Analiza problemu

Część 2. (10p) Termin wykonania: 05.05.2009

Projekt aplikacji

Część 3. (30p) Termin wykonania: 09.06.2009

Wykonanie aplikacji

Każda z części powinna zakończyć się oddaniem krótkiego sprawozdania w formie papierowej oraz ustną obroną projektu/aplikacji.

Zajęcia odbywają się w ramach Laboratorium Otwartego Programowanie (L.O.P.).

Uwaga! Wszystkie projekty będą sprawdzane pod względem podobieństwa. Gotowy projekt należy umieścić w katalogu: ~/metodyka09-2/


2015-09-23 06:44