[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Tworzenie i używanie klas języku Java

Program w Javie składa się z klas. Niektóre klasy są przez autora programu tworzone, ale pisanie programu polega raczej na wykorzystywaniu klas już istniejących. Siłą Javy jest potężna biblioteka klas o rozmaitych zastosowaniach: od implementacji rozmaitych struktur danych i algorytmów, przez bibliotekę graficzną, umożliwiającą pisanie przenośnych [http://pl.wikipedia.org/wiki/GUI GUI], aż po klasy służące do tworzenia programów rozproszonych, [http://pl.wikipedia.org/wiki/Applet apletów], [http://pl.wikipedia.org/wiki/Serwlet serwletów] i [http://en.wikipedia.org/wiki/Midlet midletów].

Złożoność narzędzi dostępnych dla osób tworzących programy w Javie ilustruje rysunek (zaczerpnięty ze stron dokumentacji Javy - java.sun.com):

http://www.iem.pw.edu.pl/~jstar/dyd/images/j2se5.gif

Na klasę można patrzeć z punktu widzenia jej twórcy lub jej ,,konsumenta". W obu przypadkach najważniejszy jest interfejs klasy.

Spójrzmy na jedną z klas z programu prezentowanego na poprzednim wykładzie: z punktu widzenia użytkownika istotny jest następujący schemat (zgodny z językiem [http://pl.wikipedia.org/wiki/UML UML])

+---------------------+
|DoubleStack     |   <- nazwa klasy
+---------------------+
|push( double ) : void|   <- interfejs - funkcje (metody)
|pop() : double    |
+---------------------+

Z punktu widzenia twórcy tej klasy istotne będzie też określenie danych przechowywanych przez obiekty klasy:

+---------------------+
|DoubleStack     |   <- nazwa klasy
+---------------------+
|s : double []    |   <- właściwości (dane)
|sp : int       |
+---------------------+
|push( double ) : void|   <- interfejs
|pop() : double    |
+---------------------+

Różnica w dwóch powyższych diagramach jest widoczna, ale warto też zdawać sobie z niej sprawę: programowanie obiektowe pozwala ukryć szczegóły nieistotne na określonym poziomie abstrakcji - użytkownika klasy DoubleStack nie musi (a nawet nie powinno) obchodzić, jak obiekt tej klasy ,,jest zrobiony" - dla niego ważne jest, jak obiekt działa.

Mówiliśmy już, że takie projektowanie kodu ma wiele zalet:

Dodatkowa zaleta, którą widać dobrze przy analizie całego programu ONP to możliwość zdefiniowania takich pojęć (klas), że program jest bardzo zbliżony do rzeczywistości: posługujemy się klasami, których nazwy (i nazwy ich metod) są bardzo bliskie terminologii dziedziny, którą program ma symulować.

Z czego składa się klasa?

Z pól (własności) (czyli danych) i z metod (czyli funkcji).

Własności obiektu określaja jego stan, który powinien być modyfikowany tylko przez odpowiednie metody (a nie przez kod zawarty w innych klasach). Aby zabezpieczyć pola przed dostępem z zewnątrz, deklarujemy je jako prywatne (private).

class Komputer {
 private Firma producent;
 private String typ;
 private long numerSeryjny;
 private String nazwa;
 private Osoba właściciel;
 ...

Metody służą do manipulacji obiektami. W terminologii obiektowej mówimy, że obiekty wysyłają do siebie komunikaty przez wywoływanie odpowiednich metod. Np.:

 Telefon mójTel;  // zwróćmy uwagę, że w Javie można używać polskich liter!
 mójTel.dodajKontakt( "Ala", "+41 123456789" );
 mójTel.dzwoń( "Ala" );
 mójTel.odsłuchajSekretarkę();
 ...

Przykład ,,własnej" klasy:

  1 /** Przykładowa klasa reprezentująca kontakt (parę: <imię, telefon>).
  2   @author J. Starzynski (jstar@iem.pw.edu.pl)
  3   @version 0.2
  4 */
  5 public class Kontakt {
  6  private String imie;
  7  private int tel;
  8 
  9  Kontakt( ) {
 10   imie= null;
 11   tel = 0;
 12  }
 13 
 14  Kontakt( String i, int t ) {
 15   imie= i;
 16   tel = t;
 17  }
 18 
 19  public int getTel() {
 20   return tel;
 21  }
 22 
 23  public void setTel( int tel ) {
 24   this.tel= tel;
 25  }
 26 
 27  public String imie() {
 28   return imie;
 29  }
 30 
 31  public void imie( String imie ) {
 32   this.imie= imie;
 33  }
 34 
 35  public String toString() {
 36   return "Tel( " + imie + " )= " + tel;
 37  }
 38 
 39  public static void main( String [] args ) {
 40   Kontakt k= new Kontakt();
 41 
 42   for( int i= 0; i < args.length; i++ ) {
 43    k.imie( args[i] );
 44    k.setTel( 1234567 );
 45    System.out.println( k.imie() + ": " + k.getTel() );
 46   }
 47 
 48   for( int i= 0; i < args.length; i++ ) {
 49    k= new Kontakt( args[i], 7654321 );
 50    System.out.println( k );
 51   }
 52  }
 53 }

Przykład klasy wykorzystującej klasę Kontakt:

  1 /** Przykładowa klasa agregująca kontakty.
  2   @author J. Starzynski (jstar@iem.pw.edu.pl)
  3   @version 0.1
  4 */
  5 public class Notes {
  6  private Kontakt[] k;
  7  private int n;
  8 
  9  Notes() {
 10   k= new Kontakt[10];
 11   n= 0;
 12  }
 13 
 14  public Kontakt k( int i ) {
 15   if( i > 0 && i <= n )
 16    return k[i-1];
 17   else
 18    return null;
 19  }
 20 
 21  public Kontakt k( String imie ) {
 22   for( int i= 0; i < n; i++ )
 23    if( k[i].imie().equals( imie ) )
 24     return k[i];
 25   return null;
 26  }
 27 
 28  public int tel( int i ) {
 29   if( k(i) != null )
 30    return k(i).getTel();
 31   else
 32    return 0;
 33  }
 34 
 35  public int tel( String imie ) {
 36   for( int i= 0; i < n; i++ )
 37    if( k[i].imie() == imie ) // tu jest bd !
 38     return k[i].getTel();
 39   return 0;
 40  }
 41 
 42  public void nowy( Kontakt nowy ) {
 43   if( n == k.length ) {
 44    Kontakt [] nk= new Kontakt[2*n];
 45    for( int i= 0; i < n; i++ )
 46     nk[i]= k[i];
 47    k= nk;
 48   }
 49   k[n++]= nowy;
 50  }
 51 
 52  public void usuń( int i ) {
 53   if( i > 0 && i <= n ) {
 54    for( int j= i-1; j < n-1; j++ )
 55     k[j]= k[j+1];
 56    n--;
 57   }
 58  }
 59 
 60  public void usuString imie ) {
 61   for( int i= 0; i < n; i++ )
 62    if( k[i].imie().equals( imie ) ) {
 63     for( int j= i; j < n-1; j++ )
 64      k[j]= k[j+1];
 65     n--;
 66    }
 67  }
 68 
 69  public String toString() {
 70   String s= "Liczba wpis� " + n + "\n";
 71   for( int i= 0; i < n; i++ )
 72    s += "\t" + k[i] + "\n";
 73   return s;
 74  }
 75 
 76  public int ile() {
 77   return n;
 78  }
 79 
 80  public static void main( String [] args ) {
 81   Notes n= new Notes();
 82   for( int i= 0; i < args.length; i++ )
 83    n.nowy( new Kontakt( args[i], 7654321+i ) );
 84 
 85   System.out.println( n );
 86 
 87   String x= n.k( n.ile() / 2 + 1 ).imie();
 88 
 89   System.out.println( "W srodku: " + x );
 90   System.out.println( "\ttelefon: " + n.tel( x ) );
 91 
 92   n.usuń( x );
 93 
 94   System.out.println( "Po usuni�iu " + x );
 95   System.out.println( n );
 96 
 97  }
 98 }

Reguły dostępu

Pola statyczne.

Pola prywatne, pakietowe, publiczne.

Inicjalizacja obiektów

Inicjalizacja pól.

Konstruktory

Bloki inicjujące

Niszczenie obiektów

Obiekty to referencje.

Odśmiecacz.

Finalize

Przykład

Klasa Visa

  1 import java.util.*;
  2 
  3 /** Klasa Visa demonstruje:
  4  - ograniczanie liczby obiektów danej klasy
  5  - zwalnianie zasobów i zastosowanie finalize do kontroli tego procesu
  6  - zastosowanie standardowej kolekcji ArrayList
  7 */
  8 
  9 public class Visa {
 10  private int no;
 11  private int pin;
 12 
 13  static ArrayList<Integer> reservedPins= new ArrayList<Integer>();
 14 
 15  static int nextNo= 1;
 16 
 17  static final int maxVisas = 8;
 18 
 19  { // blok inicjujący (błędny!)
 20   no= nextNo++;
 21   do
 22    pin= Math.abs( (new Random()).nextInt() ) % maxVisas;
 23   while( reserved( pin ) );
 24   reservedPins.add( pin );
 25  }
 26 
 27  public String toString() {
 28   return "# " + no +", PIN: " + pin;
 29  }
 30 
 31  private static boolean reserved( int pin ) { // czy pin jest zarezerwowany?
 32   return reservedPins.indexOf( pin ) >= 0;
 33  }
 34 
 35  static String reservedPins() { // lista zarezerwowanych pinów
 36   return reservedPins( 0, reservedPins.size()-1 );
 37  }
 38 
 39  static String reservedPins( int s, int e ) { // wersja przeciążona - fragment kolekcji
 40   StringBuffer str= new StringBuffer();
 41   for( int i= s; i <= e; i++ )
 42    str.append( reservedPins.get(i) + ", " );
 43   return str.toString();
 44  }
 45 
 46  public void dispose() { // zwalnia pin bieżącej karty
 47   int i= reservedPins.indexOf( pin );
 48   if( i >= 0 )
 49    reservedPins.remove( i );
 50   else
 51    System.err.println( "Illegal card: " + this );
 52  }
 53 
 54  protected void finalize() {
 55   if( reserved( pin ) ) {
 56    System.err.println( "\n\n" + this.getClass().getName() + " error:" );
 57    System.err.println( "\tCard " + this + " was not disposed\n" );
 58   }
 59  }
 60 
 61  public static void main( String [] args ) throws Exception {
 62   final int ntest= args.length > 0 ? Integer.parseInt( args[0] ) : 10;
 63   Visa bank[]= new Visa[ntest];
 64 
 65   System.out.println( "Creating " + ntest + " Visas" );
 66   for( int i= 0; i < ntest; i++ )
 67    bank[i]= new Visa();
 68 
 69   System.out.println( "Reserved pins: " + Visa.reservedPins() );
 70  
 71   for( int i= 0; i < ntest; i++ )
 72    System.out.println( bank[i] );
 73 
 74   System.out.println( "\nRejecting " + bank[0] + "\n" );
 75   System.out.println( "\nRejecting " + bank[ntest-1] + "\n" );
 76   bank[0].dispose();
 77   bank[0]= null;
 78   bank[ntest-1]= null;
 79 
 80   for( int i= 0; i < ntest; i++ )
 81    System.out.println( bank[i] );
 82 
 83   System.out.println( "Reserved pins: " + Visa.reservedPins() );
 84 
 85   System.out.println( "\nGarbage collecting\n" );
 86   System.gc();
 87   System.out.println( "Reserved pins: " + Visa.reservedPins( ) );
 88  }
 89 }

Więcej przykładów: j3.jar

Efektywność implementacji

Do zrobienia


2015-09-23 06:44