[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Jak powinno wyglądać porządne sprawozdanie z projektu

Dobrze wykonane sprawozdanie z projektu powinno zawierać:

Całe sprawozdanie powinno być porządnie (czytelnie) sformatowane. Istotna jest konsekwentna, logiczna struktura, podkreślona przez format tekstu (rozdziału, akapity, stosowanie zróżnicowanej czcionki lub innych wyróżnień kodu).


2015-09-23 06:44